Klaas-Jan Janse

Klaas-Jan Janse

Bedrijfskundig adviseur

De Nederlandse melkveehouderij verandert constant. Vanuit deze insteek adviseer ik veehouders om met een kritische blik naar hun bedrijf te kijken en om samen met u als ondernemer te zoeken naar optimalisatie van de huidige- en toekomstige bedrijfsvoering. Tevens adviseer ik u op het vlak van de mestwetgeving in de breedste zin van het woord. 


Recente artikelen van Klaas-Jan

Ondernemerschap en jonge agrariërs

Ondernemerschap en jonge agrariërs

2 juli 2019

Afgelopen februari is Alfa gestart met een opleidingstraject voor jonge agrarische ondernemers. Een traject van negen avonden waarin vele onderwerpen gericht op ondernemerschap de revue passeren.

Fosfaatrechten verleasen of verkopen?

Fosfaatrechten verleasen of verkopen?

3 oktober 2018

Op 14 september jl. schreef onze minister van landbouw Carola Schouten een brief aan de kamer met de stand van zaken over fosfaat. Volgens de laatst cijfers van het CBS komt de melkveesector geprognotiseerd 4,7 miljoen kg onder het fosfaatplafond uit. Dit betekent dat de sector, wat betreft fosfaat, aan de derogatie-eis zou kunnen voldoen. Wat betreft de stikstofexcretie zit de sector ca. 1,5% boven het plafond.