Begeleiding bij het aanvragen van NIWO-vergunningen en certificaten

Als transportondernemer heb je te maken met vergunningen en certificeringen. Denk aan NIWO-vergunningen, de Lean and Green-certificering, het Keurmerk Transport en Logistiek en de accountantsverklaring op de CAO-naleving. Specialistische terreinen waar je als ondernemer niet altijd goed in thuis bent. Alfa wel. Voor ondernemers in transport en logistiek staan we klaar om het aanvragen van vergunningen en certificaten in goede banen te leiden.

NIWO-vergunning aanvragen of verlengen

Alfa kan bij startende transportbedrijven de verklaring afgeven bij de vermogensopstelling. Ook bij verleningsaanvragen kunnen we een samenstellingsverklaring afgeven. 

Lean and Green-certificering

Wil je je het Lean and Green-certificaat, dan verzorgt Alfa de audit en een rapport van feitelijke bevindingen. Door goede contacten met de organisatie achter de certificering kunnen we snel schakelen.

Ook zijn we partner van Connekt. De transportsector staat voor grote uitdagingen in de CO2-reductie en verdere verduurzaming. Een belangrijke taak van een accountant als Alfa is ondernemers bewust maken van wat er op hen afkomt als het over duurzaamheid gaat. Ook omdat Alfa zélf duurzaamheid omarmt, als organisatie die B Corp-gecertificeerd is. Als partner in een netwerk van TLN, de topsector logistiek, Lean and Green en Connekt zijn we optimaal op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de transportsector.

Keurmerk Transport en logistiek

Veel ondernemers in transport en logistiek geven hun verloning uit handen aan Alfa Salaris & Personeel. Zoals we ook voor opdrachtgevers in tal van andere sectoren de salarisverwerking verzorgen. Daardoor is onze kennis van wet- en regelgeving continu op hoog niveau, ook die van de CAO in transport en logistiek. Hierdoor kan Alfa ook de accountantsverklaring verzorgen voor de naleving van de CAO.

Begeleiding bij subsidie-aanvragen

Er is overheden veel aan gelegen om de bedrijvigheid in Nederland te stimuleren. Veel subsidieregelingen helpen je als ondernemer een handje. Bijvoorbeeld regelingen die je stimuleren om meer in te zetten op duurzaamheid, een speerpunt in het beleid van de landelijke overheid en de provinciale overheden. Ook het versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven staat hoog genoteerd.

Alfa kent de weg in het subsidiebos. We helpen je onder andere bij:


Subsidies voor het midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in ons land. Daarom helpt de overheid mkb-ondernemers met diverse subsidieregelingen. Inspanningen op het gebied van innovatie bijvoorbeeld kunnen in veel gevallen rekenen op een financiële tegemoetkoming. Lees hier meer over de regelingen voor het midden- en kleinbedrijf.