Subsidies voor het midden- en kleinbedrijf

Bijblijven met je bedrijfsvoering als mkb-ondernemer betekent: regelmatig investeren. Die financiering hoeft niet altijd uit je eigen portemonnee te komen. De overheid heeft een aantal subsidieregelingen die speciaal voor het midden- en kleinbedrijf bestemd zijn. Bijhouden welke regelingen er zijn – en welke momenteel lopen – is niet altijd even eenvoudig. Laat staan het compleet aanleveren van alle papieren. De subsidieadviseurs van Alfa nemen die verantwoordelijkheid van je over. Zo weet je zeker dat je geen mogelijkheid over het hoofd ziet. En meer kans maakt op de eigenlijke subsidie.

Voor innoveren, verduurzamen en internationaal ondernemen bestaan verschillende stimuleringsmaatregelen in de vorm van subsidies of fiscale aftrekmogelijkheden. Onze adviseurs inventariseren je kansen en mogelijkheden op het gebied van subsidies. We begeleiden je tijdens het hele traject van aanvraag tot de uiteindelijke vaststelling bij afronding. Denk bijvoorbeeld aan:

De subsidievormen in het mkb

Er zijn diverse subsidies waar je voor in aanmerking kunt komen, denk aan:  

Naast de landelijke regelingen zijn er veel regionale en lokale subsidiemogelijkheden. Elke regio heeft weer haar eigen programma. Goed om te weten: de subsidieadviseurs van Alfa kennen de exacte programma’s. 
Lees meer over bovenstaande subsidies.

Innovaties

Winsten behalen met innovaties 
Ontwikkel je binnen je bedrijf nieuwe innovatieve producten, diensten of processen en behaal je hiermee winsten? Heb je voor deze innovaties WBSO aangevraagd en verkregen? Dan kom je misschien in aanmerking voor korting op de vennootschapsbelasting via de innovatiebox. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting naar 9 procent (2021) voor winsten uit de innovatieve activiteiten. Vergeleken met een regulier tarief van 15 of 25 procent komt dit neer op een belastingverlaging van bijna 70 procent.  

Het doel van de innovatiebox is het ondersteunen en stimuleren van bedrijven die door innovatie onderscheidend willen zijn. Daarmee wordt tevens het Nederlandse vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven verbeterd en blijft deze interessant. Dit alles is weer goed voor de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van Nederland. 

Korting vennootschapsbelasting 
Wil je in aanmerking komen voor korting op de vennootschapsbelasting via de innovatiebox, dan is het volgende goed om te weten: 

Vragen over subsidies

Heb je vragen over subsidies? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Alfa Consultants via telefoon 088 253 3300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl.