Banner

Wat betekent het om een B Corp organisatie te zijn?

4 maart 2024 | Door:  Carl Drenth

Elk jaar organiseert B Lab, die de certificering B Corp faciliteert, de B Corp maand. Alfa is al vanaf 2014 gecertificeerd als B Corp en daarmee dus al tien jaar onderdeel van een groep ondernemers die excelleren op het gebied van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Ook stimuleren ze elkaar om zich in te zetten voor een betere wereld. Gedurende de hele maand maart zullen we laten zien hoe B Corps voorop lopen om de wereld vooruit te helpen. Het thema voor dit jaar is dan ook 'This Way Forward'. In dit bericht komt Carl Drenth, directievoorzitter van Alfa Groningen aan het woord. Klanten helpen met het vinden van de juiste balans tussen profit, people, planet, purpose en pleasure is zijn daging. 

Alfa is een B Corp 

Wanneer ik uitleg dat Alfa een B Corp organisatie is, merk ik dat veel mensen niet weten wat dit betekent. Zelfs na mijn toelichting, waarin ik vertel dat B Corp een wereldwijd keurmerk vertegenwoordigt voor bedrijven die goed willen doen voor de wereld, blijft de vraag: ‘Wat doen jullie als accountantsorganisatie in de praktijk op het gebied van duurzaamheid?’ Een begrijpelijke vraag, waarop ik graag antwoord geef. 

Verklaring van Verbondenheid B Corp

Voor mij staat B Corp symbool voor een normenkader hoe wij onze organisatie willen runnen. Elk B Corp bedrijf onderschrijft een verklaring van verbondenheid, waarin wij ons committeren aan het streven naar positieve invloed op de wereld. Alfa onderschrijft deze gedachte en heeft daarom de Verklaring van Verbondenheid getekend. Dit hebben wij gedaan vanuit de volgende principes:

B Corps zien duurzaam ondernemen dus als zakendoen op een manier waarop mens, milieu en samenleving ertoe doen. Dat betekent ook dat wij inzien dat de verandering waar we in de wereld naar zoeken bij onszelf vandaan moet komen. 

Duurzaamheid binnen Alfa

Binnen Alfa hebben we al aanzienlijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan onze medewerkersparticipatieregeling, de Alfa Academie, het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privé, het verduurzamen van onze panden, onze regeling voor elektrisch leasen, en onze bedrijfscultuur die gericht is op menselijkheid. Sinds 2014 zijn wij officieel erkend als B Corp bedrijf, waarbij we regelmatig worden gereviewd met als doel continu te verbeteren. Bij onze recentste herbeoordeling in 2020 behaalden we 115 van de maximale 200 punten, met aanzienlijke verbeteringen, vooral op het gebied van governance. Momenteel zitten we weer in het proces van certificeren.

Impact door Maatschappelijk Relevante Dienstverlening

Vanuit onze B Corp gedachte streven wij ernaar onze klanten te helpen op deze gebieden. In deze vluchtige, onzekere en complexe wereld, waar veel wordt gesproken over transities en crisissen, geloof ik dat het belangrijkste advies is om kalm te blijven en een helder beeld te vormen van wat alle ontwikkelingen betekenen voor onze klanten. Dankzij de sterke verbondenheid tussen onze medewerkers en onze klanten, zijn wij bij uitstek de adviseur die onze klanten kunnen bijstaan in deze tijden. En dat doen we niet door met een vinger te wijzen, maar eerder vanuit goed rentmeesterschap en noaberschap. Elke stap die we zetten richting een betere wereld draagt bij aan een groter geheel en daarmee dagen we onze klanten uit om vooruit te kijken naar een duurzame toekomst.

“Do your little bit of good where you are, it’s those little bits of good put together that overwhelm the world."