Banner

Subsidie brede weersverzekering

29 april 2024 | Door:  Hendrik Jan Bos

Na de wateroverlast van afgelopen herfst en winter is het op veel bedrijven (opnieuw) duidelijk geworden dat wateroverlast een risico is om rekening mee te houden. Verder hebben we de laatste jaren ook te maken gehad met langdurige perioden van droogte. Mede naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden van het afgelopen jaar en de interactie met de telers over de ontstane schade, hebben sommige verzekeraars ook hun voorwaarden aangepast waardoor er meer keuzemogelijkheden zijn gekomen die wellicht beter aansluiten bij jouw wensen.

Subsidie via het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Veel telers in de open grond hebben een hagelverzekering afgesloten voor hun gewassen. Door deze hagelverzekering uit te breiden met een verzekering voor schade ontstaan door ander extreem weer als droogte en overvloedige regenval kom je voor de premie van deze verzekering in aanmerking voor een subsidie. In 2024 is de maximale subsidie op de verzekeringspremie 63,7 procent, net als in 2023. Doordat er in 2023 veel aanvragen waren, is de uiteindelijke subsidie uitgekomen op 53 procent. Of er ook dit jaar sprake is van een lagere uiteindelijke subsidie is niet bekend, maar daar is zeker kans op.

Naast deze subsidie wordt er over de brede weersverzekering ook geen 21 procent assurantiebelasting in rekening gebracht. Om voor een uitkering in aanmerking te komen, moet je meer dan 20 procent schade hebben, maar soms hanteert de verzekeraar hogere eigen risico’s.

Er zijn een drietal verzekeraars goedgekeurd, dit zijn Agriver, OFH / BFAO U.A. en Vereinigte Hagel.

Aanvragen kan tot en met 15 mei 2024

De regeling geldt voor actieve landbouwers met grond en open teelt in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij. Dit kunnen ook veehouders zijn die voedergewassen telen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet je het  in de Gecombineerde Opgave aanvragen wat tot en met 15 mei 2024 kan.

Je kan er voor kiezen om de verzekeringspremie netto te betalen, dat wil zeggen dat de premie al is verminderd met de verwachte subsidie, mits je RVO machtigt om de subsidie rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij uit te betalen. Mocht je in tijdnood komen met het afsluiten van de verzekering, dan is er geen man overboord. Je hoeft op 15 mei nog geen verzekering afgesloten te hebben om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Aansluiten bij jouw situatie

De verzekeringsvoorwaarden van de drie verzekeraars en de bijbehorende premies zijn verschillend. Verdiep je daarom goed in de verschillen en of deze aansluiten bij het risico dat je wilt beperken. Stel dat je bijvoorbeeld weinig risico hebt op schade door droogte, maar daarentegen wel veel risico op schade door wateroverlast, dan kun je de verzekering daarop aanpassen en daarmee premie beperken. Of je kiest voor een verzekeraar waar je sneller in aanmerking komt voor een uitkering bij wateroverlast.

Daarnaast is het zo dat je zonder verzekering in elk geval de volledige schade voor eigen rekening moet nemen. Als je wel verzekerd bent en de hoeveelheid regen die is gevallen, valt binnen de voorwaarden van de verzekering, dan neem je dit mee in de afweging hoeveel inspanning je gaat leveren om de oogst van het land te krijgen. Voor structuurschade door oogstmachines bestaat immers geen verzekering.

Het is belangrijk dat de verzekerde oppervlakte per teelt één-op-één overeenkomt met de oppervlakte in de Gecombineerde Opgave. Als er op het laatst nog wijzigingen zijn geweest in het bouwplan is het nodig om deze wijzigingen door te geven aan de  verzekeraar. Het is niet verplicht om alle percelen of alle teelten mee te laten doen aan deze brede weersverzekering. Wel moeten alle percelen van dezelfde teelt meedoen.

Advies

Ons advies is dan ook om deze verzekering in je overwegingen mee te nemen, zeker als je ook al een hagelverzekering hebt, omdat we zien dat de meerpremie in de praktijk erg meevalt. Laat je hierbij goed voorlichten over de voorwaarden van de verzekeraar en de keuzes die je daarin hebt.

Neem contact op met een advies van het dichtstbijzijnde Alfa kantoor. Voor onze brede agrarisch diensverlening kijk op agrarisch bedrijfsadvies en kijk hier voor de akkerbouw.

Hendrik Jan Bos

Hendrik Jan Bos

Relatiemanager

088 253 1623 | hbos@alfa.nl


Meer over Hendrik Jan