Banner

Wat verandert er niet? - Prinsjesdag 2021

22 september 2021 | Door:  Jasper Gorter

In het Belastingplan ontbreken opnieuw maatregelen die je juist wel had verwacht. Zo blijven de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in stand, net als de vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning. Wat missen we nog meer? 

Bedrijfsopvolgingsregeling 

De financieel gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen voor schenk- en erfbelasting en box 2 van de inkomstenbelasting (hierna de BOR), staat al langere tijd ter discussie. Deze discussie is versterkt doordat er enige tijd terug een aantal beleidsopties is genoemd om de regelingen te versoberen. Als deze voorstellen (deels) door de politiek worden overgenomen, neemt de belastingheffing bij bedrijfsopvolgingen (schenking of overlijden) aanzienlijk toe.  

Vanuit de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen blijkt dat er zeer verschillende wensen rondom de toekomst van de BOR bestaan. Recent is door de Tweede Kamer wel een motie aangenomen om de BOR meer in overeenstemming te brengen met de regelingen in andere, ons omringende landen. Dat duidt er juist meer op dat de Tweede Kamer niet zozeer versobering wenst. Kortom, het kan nog alle kanten uit met de BOR. Wij verwachten dat in een regeerakkoord meer duidelijkheid wordt geboden. 

Tot die tijd is het van belang om voorbereid te zijn op wijzigingen en ervoor te zorgen dat je snel kunt schakelen. Denk aan het splitsen van enerzijds de deelneming in de werk-bv’s en anderzijds beleggingsvermogen. Denk ook aan het op de loonlijst hebben staan van de beoogde bedrijfsopvolger (voorwaarde voor toepassing van de BOR in box 2 van de inkomstenbelasting). 

Box 3 inkomstenbelasting 

Al geruime tijd leeft de wens om de vermogensrendementsheffing (in box 3 van de inkomstenbelasting) beter te laten aansluiten bij het werkelijke rendement. Recent is door een externe partij onderzoek gedaan naar  praktische mogelijkheden voor een heffing die aansluit bij het werkelijke rendement van vermogensbestanddelen. Besluitvorming over box 3 wordt overgelaten aan een nieuw te vormen kabinet. 

Vrijstelling schenkbelasting eigen woning 

De vrijstelling in de schenkbelasting voor een eenmalige schenking voor de eigen woning van de verkrijger (de jubelton) ligt al enige tijd onder vuur. Zo wordt onder meer de effectiviteit betwijfeld. Toch heeft het demissionaire kabinet het niet aangedurfd om stappen te ondernemen tot afschaffing van deze vrijstelling. Dit zou zomaar wel kunnen gebeuren als een nieuw kabinet aantreedt, mogelijk zelfs al per 1 januari 2022. Wil je gebruik maken van deze vrijstelling, zorg dan dat je snel kunt schakelen als afschaffing wordt aangekondigd. 

Vervanging wet DBA 

Er wordt al langere tijd gewerkt aan plannen om de huidige wet DBA te vervangen. Enkele voorgenomen maatregelen van het kabinet zijn de afgelopen jaren gesneuveld. Denk daarbij aan het voorstel voor minimumtarieven voor zelfstandigen. 

Wel is inmiddels een webmodule ontwikkeld en getest, die de opdrachtgever duidelijkheid moet geven over de beoordeling van de arbeidsrelatie met een opdrachtnemer, of toch werknemer. Een volgend kabinet moet knopen doorhakken over deze webmodule. Tot de aantreding van een nieuw kabinet is de handhaving opgeschort, behalve voor kwaadwillenden. Ook aanwijzingen van de Belastingdienst moeten gevolgd worden. De Belastingdienst kijkt hierbij sectorgericht, zoals bij de bouw- en zorgsector. 

Wel is vorig jaar met Prinsjesdag 2020 door de verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek alvast ‘gespaard’ om straks nadere stappen in ‘het zzp-dossier’ te kunnen zetten. 

Landbouwvrijstelling ongewijzigd

Een geruststelling: de landbouwvrijstelling komt niet voor in de belastingplannen 2022. Dat is volgens verwachting. Een beslissing over de landbouwvrijstelling is, na een evaluatie in 2022, aan een nieuw kabinet. Je leest meer over wat hier speelt in dit artikel.

Bekijk alle artikelen over de maatregelen van Prinsjesdag 2021 op onze speciale Prinsjesdag-pagina

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper