Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal/juridisch

Als senior belastingadviseur gespecialiseerd in met name vennootschaps- en inkomstenbelasting. Voorzitter van de kennisgroep dga/bv.


Recente artikelen van Jasper

Afschaffing dividendbelasting

Afschaffing dividendbelasting

19 september 2018

Nog nooit heeft het afschaffen van een belastingwet voor zoveel ophef gezorgd als de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Hoewel afschaffing niet het juiste woord is, want om misbruik tegen te gaan blijft de dividendbelasting van toepassing op dividenduitkeringen naar lichamen in laagbelastende landen. Feit is en blijft dat het MKB nauwelijks voordeel heeft van deze plannen.

Maatregelen internationaal

Maatregelen internationaal

19 september 2018

Van de maatregelen op internationaal gebied springt de beperking van de looptijd van de 30%-regeling voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen het meest in het oog. De maximale looptijd gaat van 8 naar 5 jaar. Daarnaast wordt per 2019 een algemene renteaftrekbeperking ingevoerd die ervoor zorgt dat maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat aan rente aftrekbaar is. Het MKB heeft hier, vanwege een drempel van 1 miljoen, naar verwachting niet zoveel last van.