Banner

Subsidie voor duurzame initiatieven: wat zijn de mogelijkheden?

12 juli 2023 | Door:  Maartje van den Brink

Duurzaamheid staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Als B-Corp gecertificeerde onderneming staat het ook bij Alfa hoog in het vaandel. Voor sommige duurzame initiatieven moet worden geïnvesteerd. Gelukkig zijn er verschillende subsidies beschikbaar die jouw bedrijf kunnen helpen bij het financieren van duurzaamheidsprojecten. In dit artikel geven we een overzicht van duurzaamheidssubsidies, laten we zien hoe bedrijven hiervan kunnen profiteren om groene initiatieven te realiseren en hoe de subsidiespecialisten van Alfa Consultants hier van A tot Z bij kunnen helpen.

Subsidie voor energie-efficiëntie:

Energie-efficiëntie is een belangrijk aspect van duurzaam ondernemen. Bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen, zoals het upgraden van verlichtingssystemen, isolatie, of het gebruik van energiezuinige apparatuur, kunnen in aanmerking komen voor subsidies die een deel van de investeringskosten dekken. Het gaat hier om de Energie-Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-Investeringsaftrek (MIA).

Subsidie voor hernieuwbare energie:

Om de transitie naar duurzame energie te bevorderen, bieden overheden subsidies aan voor bedrijven die investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie of biomassa. Deze subsidie, de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kan helpen bij het financieren van de installatie van de duurzame energieoplossingen.

Subsidie voor innovatie in duurzaamheid:

De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) ondersteunt bedrijven bij het demonstreren van innovatieve oplossingen op het gebied van energiebesparing, energieopwekking en CO2-reductie. Het biedt financiële steun voor grootschalige demonstratieprojecten die bijdragen aan de energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot.

Verlaagde rentetarieven:

Binnen de Regeling Groenprojecten kunnen groenbanken en groenfondsen een groenverklaring aan vragen. Deze groenverklaring zorgt ervoor dat duurzame projecten van klanten kunnen worden gefinancierd tegen een gunstiger rentetarief. Door gebruik te maken van deze regeling worden ondernemingen ondersteund bij het realiseren van duurzame initiatieven, zoals de ontwikkeling van groene energieprojecten of het verduurzamen van gebouwen. Wellicht dat dit ook voor jouw investeringen interessant kan zijn.

Regionale en nationale subsidies:

Naast nationale subsidies zijn er vaak ook regionale subsidies beschikbaar voor duurzaamheidsinitiatieven. Deze subsidies worden veelal verstrekt door provinciale of lokale overheden en richten zich op specifieke regionale uitdagingen en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheidssubsidies bieden bedrijven de mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen voor groene initiatieven. Of het nu gaat om energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, innovatie, circulaire economie of andere duurzaamheidsaspecten, er zijn naast bovengenoemde, verschillende subsidies beschikbaar op zowel nationaal als regionaal niveau. Het is belangrijk om deze subsidiemogelijkheden te (laten) onderzoeken om financiële steun te krijgen voor duurzaamheidsprojecten. Door gebruik te maken van deze subsidies kan je als bedrijf niet alleen kosten besparen, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Mocht je willen weten wat er voor jouw bedrijf mogelijk is, of kunnen we werk voor jou uit handen nemen? Neem dan contact op met de subsidiespecialisten van Alfa via e-mail subsidieadvies@alfa.nl of bel 088-2533242. Je kunt natuurlijk ook je lokale Alfa-adviseur raadplegen.

Maartje van den Brink

Maartje van den Brink

Junior consultant

088 2533242 | maartjevdbrink@alfa.nl


Meer over Maartje