Banner

Geeft 'Multifunctionele Landbouw' een meerwaarde in je bedrijfsresultaat?

10 juli 2020 | Door:  Klaas-Jan Janse

Het zijn roerige tijden in de landbouw waarbij de marge onder druk staat en de reserves vaak minimaal zijn. Weersinvloeden, fluctuerende prijzen, maatschappelijke ontwikkelingen en  veranderende wet- en regelgeving hebben invloed op de liquiditeit en rentabiliteit van je bedrijf. Daarnaast heeft de corona pandemie in 2020 wat veel onrust en onzekerheid veroorzaakt. Al met al tijden waarin inzicht in je cijfers met het BAS-rapport erg belangrijk is.

We krijgen bij Alfa steeds meer vragen over de mogelijkheden van Multifunctionele Landbouw(MFL). Maar wat is dat nu eigenlijk? Het zijn activiteiten die naast de primaire agrarische tak worden uitgeoefend. Denk hierbij aan:

Bovenstaande verbredingsmogelijkheden kunnen een mooie plus geven in het resultaat en daarnaast  het bedrijfsrisico verkleinen door spreiding van inkomsten. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

De agrarische kinderopvang laat in circa 10 jaar tijd een explosieve groei zien. Dit geeft gelijk aan dat een goed marktonderzoek noodzakelijk is voor er stappen kunnen worden gezet als er gedacht wordt aan het opzetten van een agrarisch kinderdagverblijf.

Ontwikkeling agrarische kinderopvang 2007-2018 (bron: website MFL)Tabel: ontwikkeling agrarische kinderopvang 2007-2018 (bron: website MFL)

Ook de agrarische recreatie laat de afgelopen jaren een toename zien, waarbij er nog volop kansen zijn.Ontwikkeling recreatie 2007-2018 (bron: website MFL)Tabel: ontwikkeling recreatie 2007-2018 (bron: website MFL)

Omzetschatting recreatie naar bedrijfstype 2018 (bron: website MFL)Tabel: omzetschatting recreatie naar bedrijfstype 2018 (bron: website MFL)

*  meerdere bedrijven bieden meerdere vormen van dag- en/of verblijfsrecreatie aan.
** vervalt als aparte categorie. Zijn opgenomen bij sport, spel en vrije tijd m.u.v. de kookworkshops, die zijn opgenomen bij horeca.

Keuzes maken

Voor de grootste groep ondernemers blijft het een tweede tak. Kijk vooral naar de mogelijkheden van het eigen bedrijf en beschikbaarheid van arbeid. Maar het voornaamste is misschien wel dat je keuzes maakt waar je als ondernemer volledig achter staat en waar je tijd en energie in wil en kan steken. Laat je goed voorlichten en begeleiden door je adviseur binnen Alfa zodat alle mogelijkheden en risico’s goed in beeld zijn. 

Klaas-Jan Janse

Klaas-Jan Janse

Bedrijfskundig adviseur

088 2531202 | kjanse@alfa.nl


Meer over Klaas-Jan