Banner

Waarom zou ik mezelf en mijn bedrijf analyseren?

9 oktober 2017 | Door:  Klaas-Jan Janse

Waar liggen precies de kansen en bedreigingen voor jouw onderneming? Wat zijn de sterkten en zwakten van de zaak? Het is goed om die vragen regelmatig eens onder de loep te nemen. De ondernemer die deze vragen durft te stellen, komt uit bij de SWOT-analyse. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over?

In de melkveehouderij wordt de professionalisering steeds verder doorgevoerd. De Nederlandse melkveehouderij is met name ontstaan vanuit familiebedrijven die werden overgedragen van vader op zoon of dochter. Je werd als boer geboren en je toekomst lag al voor een groot gedeelte vast. Je ging naar de lagere agrarische school,  eventueel nog de middelbare, maar daarna ging je werken op het ouderlijk bedrijf.

En tegenwoordig?

Tegenwoordig is een veehouder een hoog opgeleide ondernemer met minimaal HAS, vaak aangevuld met specialistische en vakgerelateerde cursussen. Het zijn ondernemingen met een grote kasstroom en grote financiële verplichtingen in een markt die sterk aan wet- en regelgeving en veranderingen onderhevig is. Maar waar liggen nu de kansen en bedreigingen voor een onderneming als de jouwe? Welke sterke en zwakke punten moet je onder ogen durven zien? Op die vragen krijg je een antwoord met een SWOT-analyse.

SWOT-analyse


Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunies, Threats) ziet er schematisch als volgt uit.

Voor zo’n analyse ga je systematisch te werk. Je benoemt de kansen en de bedreigingen vanuit externe factoren. Daarnaast ga je vanuit de interne organisatie de (interne) sterkten en zwakten benoemen, die je weer koppelt aan een kans of bedreiging. Daarna kun je een analyse maken van plannen of directe acties die moeten worden ondernomen.

Wat kan je er nu precies mee?

Als je de punten helder en duidelijk kunt formuleren en invult in de confrontatiematrix, heb je een prima analyse van je bedrijf. Je ziet waar je kunt aanvallen of waar je juist moet verdedigen. Je hebt voor ogen welke punten je moet versterken en of je die versterken kunt met een kans. Vanuit de interne analyse kun je bijvoorbeeld prima de financiële positie van je onderneming in kaart brengen. Daaruit voortvloeiend kun je de zwakten en sterkten detecteren die te maken hebben met het investeringsvraagstuk.

Fosfaatrechten

Onder het kopje externe analyse vallen de kansen en bedreigingen die in de markt worden gevormd. Ook die bijvoorbeeld vanuit overheidswege kunnen ontstaan. Neem als voorbeeld de huidige wetgeving omtrent de fosfaatrechten: een kans of bedreiging? En waar liggen mijn sterke en zwakke punten binnen mijn bedrijfsvoering om deze zaken aan te pakken? Ga ik aanvallen, versterken of juist verdedigen? Het is wel belangrijk om de analyse SMART  te maken: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Tijdsgebonden.

DISC-scan

Een middel om je eigen interne zwakten en sterkten mede helder te krijgen is de DISC-scan. Met deze scan breng je de persoonlijkheid van jezelf als ondernemer en als persoon in kaart. Veel ondernemers gebruiken de scan ook om medewerkers een beter beeld te geven van hun eigen capaciteiten. Wie weet waar hij of zij goed in is en wat beter kan, kan beter zijn of haar dagelijkse taken aan. Het helpt ook bij het voeren van gesprekken. Alfa neemt regelmatig DISC-scans af bij klanten. Wil je daar meer over weten, of wil je een goed doortimmerde SWOT-analyse van je bedrijf? We staan voor je klaar. Met 32 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Klaas-Jan Janse

Klaas-Jan Janse

Bedrijfskundig adviseur

088 2531202 | kjanse@alfa.nl


Meer over Klaas-Jan