Aanvragen Vergunning Wet Natuurbescherming en PAS

Onder agrarische ondernemers is de Nb-vergunning en de PAS inmiddels beroemd en berucht. Deze wetgeving, die de uitstoot van een bedrijf op natura 2000 gebieden moet regelen, zorgt voor lange procedures met veel kans op bezwaar en beroep van de milieubelangenorganisaties.

Bij de bouw van een stal of een verandering op je bedrijf moet je jouw Nb-vergunning weer aanpassen. Er zijn hierbij verschillende routes mogelijk. Laat je goed adviseren zodat je in ieder geval zo min mogelijk tijd vooraf verliest. Ook achteraf kan Alfa je helpen bij de behandeling van een bezwaar- of beroepsschrift.