Banner

Subsidie voor praktijkleren kan weer aangevraagd worden

6 mei 2024 | Door:  Stephanie van den Broeke

Begeleid je als werkgever personeelsleden die werken èn leren? Misschien kun je dan subsidie aanvragen voor de praktijkleerplaatsen in jouw bedrijf. Dit is mogelijk op basis van de subsidieregeling praktijkleren in de periode van 3 juni tot en met 17 september 2024. Alfa helpt je graag met de aanvraag bij uitvoerder RVO.

Verschillende doelgroepen

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Veelal zal het gaan om een MBO’er die leert en werkt in de beroepsbegeleidende leerweg, de zogenaamde BBL’er.

Ook de loon- of begeleidingskosten van een HBO’er in de techniek en gezondheidszorg én een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking. Verder richt de regeling zich op de VMBO’er die een leer/werktraject doet dat leidt tot een startkwalificatie en de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding in het VMBO.

Wat is jouw voordeel?

De subsidie bedraagt maximaal 2.700 euro per jaar per deelnemer. Deze vraag je per studiejaar achteraf aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de hand van de bedragen die beschikbaar zijn voor de verschillende doelgroepen. De ‘subsidiepotjes’ worden verdeeld onder het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Wanneer er veel aanmeldingen zijn, kan de subsidie per deelnemer dus lager zijn. Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie maakt de overheid ook in het schooljaar 2023/2024 extra geld vrij. De extra subsidie komt bovenop de reguliere subsidie praktijkleren.

Voor een BBL-opleiding die drie jaren duurt, krijg je ook maar echt drie jaren subsidie. Doet een deelnemer langer over de opleiding, dan bestaat er voor de periode die de opleiding langer duurt dan drie jaar, geen recht meer op subsidie.

Voorwaarden

Let op administratieve onderbouwing

Uit het bovenstaande begrijp je dat de administratieve onderbouwing van de subsidieaanvraag belangrijk is. Je leest er meer over in dit artikel.

Subsidie praktijkleren in de derde leerweg

Begeleid je als werkgever werkzoekenden of werkenden die werkloos dreigen te worden en die een (nieuwe) baan combineren met leren via het MBO? Het gaat dan om kortlopende bij- en omscholing van in principe maximaal 40 weken vanaf de startdatum. De werknemer volgt dan een arbeidsmarktrelevant deel van een MBO-opleiding. Je kunt dan wellicht ook in aanmerking komen voor een subsidie. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de aanvraagrondes in 2024 en 2025 zullen zijn.

Meer weten?

Je begrijpt dat we in het kader van dit artikel de regeling niet uitputtend kunnen behandelen. Voor wie meer wil lezen, vindt op de website van RVO veel praktische en actuele informatie. Als je benieuwd bent wat Alfa voor je kan betekenen, benader dan direct jouw contactpersoon van Alfa Salaris en Personeel. Hij of zij neemt de mogelijkheden graag met je door en assisteert zo mogelijk bij de digitale aanvraag van de subsidie.

Stephanie van den Broeke

Stephanie van den Broeke

Teamlead

088 2532083 | svdbroeke@alfa.nl


Meer over Stephanie