Banner

Duurzame ontwikkelingen voor jouw bedrijf in 2024

12 februari 2024 | Door:  Bram Reijnders

Afgelopen jaar was een druk jaar met betrekking tot duurzame ontwikkelingen. Ondernemers die zich bezighouden met dergelijke ontwikkelingen, werken aan de toekomstbestendigheid van hun onderneming. En toekomstbestendigheid is vooruitkijken. Daarom nemen wij je in het volgende bericht mee in de trends die wij als Alfa Accountants en Adviseurs, naast de al eerder beschreven CSRD en WPM, als relevant beschouwen in 2024.

CO2-uitstoot in de tuinbouw

Vanaf 2025 zal de overheid de belastingvoordelen op het gebruik van gas in de tuinbouw afbouwen. Dit wordt geleidelijk gedaan tot het jaar 2035. Hierdoor wil de overheid het gasverbruik in de glastuinbouw laten afnemen en hierdoor het gebruik van duurzamere energiebronnen aantrekkelijker maken. Daar gebruikt de overheid een CO2-heffing voor. Deze heffing wordt bepaald aan de hand van de CO2-uitstoot van jouw bedrijf en dus niet zoals hij nu is geregeld op basis van de gemiddelde uitstoot van de glastuinbouwsector. Voor jouw bedrijf zal dit betekenen dat je de opties moet gaan overwegen om over te stappen op duurzamere energiebronnen.

Daarnaast zien we dat steeds meer belanghebbenden iets gaan vinden van de geproduceerde CO2-uitstoot binnen de glastuinbouw. Zo lezen we in een artikel van KAS Magazine dat de Rabobank haar gefinancierde emissies in kaart aan het brengen is. Dit zorgt ervoor dat het alsmaar belangrijker wordt voor (glas-)tuinbouwondernemers om hun CO2-footprint inzichtelijk te hebben, zodat er ingespeeld kan worden op vragen vanuit dergelijke belanghebbenden.

Nieuwe subsidiepotjes SSEB en AanZET in maart

De Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) en de AanZET subsidies krijgen verhoogde budgetten. Zo wordt het potje voor de SSEB verhoogd naar 42 miljoen euro. Wij raden sterk aan om je snel in te schrijven bij deze subsidie, aangezien afgelopen jaar de subsidie was overschreden met 66,3 miljoen euro. De subsidie gaat open op 5 maart 2024. De SSEB is speciaal voor de aanschaf van emissieloze bouwmachines en verkleind het verschil tussen de aanschafprijs van de emissieloze bouwmachine en de aanschafprijs van fossiele brandstof bouwmachines. Accupakketten kunnen hier overigens ook in meegenomen worden!

De Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) is verhoogd tot een bedrag van 45 miljoen euro. Deze subsidie is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s. De subsidie werkt met een loting en hierdoor is niet zeker dat je de subsidie krijgt als je inschrijft, ook hier adviseren wij om je zo snel mogelijk in te schrijven. De subsidie gaat open op 26 maart 2024.

Uitdaging politiek en klimaat

Uit de nieuwe editie van de Nieuwe Economie Index (NEx), het jaarlijkse onderzoek van duurzame bedrijvennetwerk MVO Nederland, blijkt dat de verduurzaming van de economie tegen beleidsgrenzen aanloopt. “Verduurzamen is niet toegankelijk, voordelig en begrijpelijk genoeg. Daardoor wachten ondernemers af. De overheid kan verduurzaming financieel en commercieel aantrekkelijker maken”, zegt Wouter Scheepens, directeur-bestuurder van MVO Nederland. Volgens de NEx is op dit moment slechts 17,5 procent van het Nederlands bedrijfsleven duurzaam, waarbij de groei al stagneert. De beoogde formatie kan hierin een bepalende rol gaan spelen en het is dit jaar afwachten wat voor impact dit zal hebben op het verder verduurzamen van de Nederlandse economie. Om toch de spreekwoordelijke krenten uit de pap te halen, die nú verduurzamen biedt, is het voor bedrijven belangrijk om zich hier goed over te laten adviseren. Alfa denkt hierin graag met je mee.   

Het belang van circulariteit

Een thema binnen de NEx waarbij zelfs al een lichte daling is te zien, is de circulaire economie. Deze daling houdt in dat binnen de Nederlandse economie (marginaal) minder materialen worden hergebruikt, ondanks dat Nederland nog steeds Europees koploper is op dit thema. Wij van Alfa Accountants en Adviseurs zijn van mening dat circulariteit van grondstoffen de komende jaren echter centraal komt te staan. Zowel om duurzaamheids- als geopolitieke redenen. Het doel om 50 procent minder primaire abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) te gebruiken in 2030 vraagt nog een hoop inspanning. Daarnaast is afgelopen jaar het ‘Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2023-2030’ gepresenteerd door het Kabinet, waarin een mix van maatregelen staan om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen. Hiermee wordt bijvoorbeeld getracht de levenscyclus van producten te verlengen én wordt de Europese markt minder afhankelijk van niet-Europese grondstofleveranciers. Net zoals vele ondernemers zijn ook wij benieuwd wat voor kansen dit gaat bieden voor het verder verduurzamen van de Nederlandse economie.

Meervoudige waardecreatie integreren in de bedrijfsvoering

De samenleving verandert van een samenleving die producten afneemt en waar het niet uitmaakt waar het vandaan komt, naar een samenleving waar de afkomst van het product een grote rol speelt. Een wetgeving die hier op inspeelt, is bijvoorbeeld de Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), waar we speciale aandacht aan gaan geven in een volgend artikel. Wat hieruit geconcludeerd kan worden: er wordt steeds breder gekeken naar de waarde die een product of dienst biedt. Het leveren van waarde op zowel economisch, sociaal en ecologisch vlak wordt alsmaar belangrijker gevonden: ook wel meervoudige waardecreatie genoemd. Zo wordt er meer aandacht besteed aan de grondstoffen die gebruikt zijn voor een product, de weg die het product heeft afgelegd en de omstandigheden waarin het product is geproduceerd.

We zien bijvoorbeeld ook een toename in B Corps in Nederland. B Corps zijn bedrijven waarbij bewezen is dat die bedrijven een positieve impact maken voor werknemers, milieu, klanten en de gemeenschap. Inmiddels zijn er ruim 250 B Corps in Nederland. De certificering levert deze bedrijven meer trouwe klanten op, een groeiende omzet, en blijven aantrekkelijk voor jong talent en investeerders.

Ben je benieuwd of B Corp ook wat voor jou bedrijf is? Onze B Leader Bram Reijnders neemt je graag mee door het impact assessment. Of wil je samen jouw maatschappelijke impact vergroten? Neem dan contact op met een van onze duurzaamheidsadviseurs. Zij begeleiden je graag bij het ontwikkelen en uitvoeren van een CO2-footprint voor jouw bedrijf. Samen maken we jouw bedrijf klaar voor de toekomst!

Bram Reijnders

Bram Reijnders

Adviseur duurzaamheid

0882531888 | breijnders@alfa.nl


Meer over Bram