AanZET subsidie: Bereid je transportonderneming voor op de toekomst

In 2025 moet het zover zijn: zero-emissie-stadslogistiek. Dat is althans het streven van 30 tot 40 Nederlandse gemeenten, die zich hebben aangesloten bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. De AanZET-subsidie kan uitkomst bieden bij financiële uitdagingen om elektrisch vervoer mogelijk te maken. Deze regeling vergoedt een deel van de meerkosten van een emissieloze vrachtwagen (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtwagen. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor de versnelling van zero-emissie vrachtauto's.

Voorwaarden voor subsidieaanvraag

Om in aanmerking te komen voor de AanZET-subsidie, moet de emissieloze vrachtwagen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

Financiële voordelen

De AanZET-regeling biedt een vast subsidiepercentage per voertuigcategorie, met een maximumbedrag. In combinatie met de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) kan tot 40-60% van de meerkosten ten opzichte van een dieseltruck worden gesubsidieerd. Het subsidiepercentage is afhankelijk van de voertuigcategorie en de omvang van je onderneming.

Hoe vraag je AanZET-subsidie aan?

Meestal opent de subsidieaanvraag rond begin april en kun je de subsidieaanvraag indienen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gezien de snelle overtekening van het budget van de afgelopen jaren, is het noodzakelijk om de subsidieaanvraag op de openingsdag in te dienen. Zorg ervoor dat je volledige aanvraag klaar staat om in te dienen, zodat je de subsidie niet misloopt!

Schakel Alfa Consultants in!

Heb je vragen over de AanZET-subsidie, ben je benieuwd of jij in aanmerking komt of wil je dat wij jouw subsidieaanvraag uit handen nemen? Neem contact met ons op via subsidieadvies@alfa.nl of 088-2533242 om te ontdekken hoe wij je kunnen helpen bij het benutten van de mogelijkheden die deze subsidieregeling biedt voor jouw duurzame transport.