Banner

De rating van mijn transportbedrijf. Waarom zou ik me daar druk om maken?

30 september 2021

De buitenwereld weet steeds meer over je bedrijf. Welk transport je doet en voor welke klanten, maar ook financieel. Naast de cijfers die je deponeert bij de Kamer van Koophandel is het betalingsgedrag van je bedrijf bekend. En daar handelt die buitenwereld ook naar. Waarom? En wat zijn de gevolgen?

Voor je opdrachtgevers, financiers en derden zoals de NIWO is het essentieel dat je bedrijf solide is. Om dit te beoordelen geven banken en ander financiers bedrijven een cijfer of letter: een rating. Hoe beter je rating, hoe makkelijker ze zaken met je doen en tegen betere condities.

Hoe werken de financiers?

Een rating is een indeling in verschillende klassen, van zeer goed tot zeer slecht. Niet alleen loopt de financier bij bedrijven met een slechtere rating een hoger kredietrisico. Ook moet de financier een hogere solvabiliteit aanhouden. Banken vertalen dit in hogere tarieven of verstrekken geen krediet. Hier komt bij dat geautomatiseerde processen steeds meer hun intrede doen. De rating bepaalt of je wel of geen krediet krijgt. Ruimte voor maatwerk is er bijna niet.

Wie kijken nog meer naar je rating?

Minder bekend is dat steeds meer externe kredietbeoordelaars en kredietverzekeraars je bedrijf raten. Deze rating heeft onder andere grote gevolgen voor het verkrijgen van nieuwe leasecontracten. Ook voor je leveranciers, zoals die van brandstof, is de rating van je bedrijf belangrijk. Krijg je een kredietlimiet op de uitstaande vordering? Hoe hoog is deze limiet? En voor hoeveel dagen geldt deze?

Ook bij het aanbesteden van nieuwe opdrachten zien we dat steeds meer opdrachtgevers eisen stellen aan de betrouwbaarheid van zakenpartners. Zij gebruiken hiervoor vaak de rating van je bedrijf, die bepaald is door een externe kredietbeoordelaar.

Let op de effecten voor je rating

De jaarrekening met de balans en winst- en verliesrekening is misschien wel de belangrijkste  financiële informatie voor het bepalen van de rating. Bij het samenstellen van de jaarrekening wordt het daarom steeds belangrijker om niet alleen op fiscale motieven keuzes te maken. Houd ook bij het maken van keuzes de effecten op de rating van je bedrijf in het achterhoofd. Het bedrijfsresultaat wordt altijd als kengetal of indicator meegenomen in de rating. Daarnaast geeft een hoger bedrijfsresultaat ook een hoger eigen vermogen (voor zover het bedrijfsresultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen).

Het eigen vermogen en je rating

Het eigen vermogen is nog een belangrijke pijler. Met name als er meerdere entiteiten of bedrijven zijn is het belangrijk om goed te beoordelen of er dividenden uitgekeerd kunnen of moeten worden. Besteed ook jaarlijks, voor het einde van het boekjaar, aandacht aan de leningen tussen de verschillende entiteiten. Hier kun je voordelen behalen in de bepaling van de rating. Als een onderneming onvoldoende solvabel is wordt het krediet vaak niet verstrekt. Of je krijgt geen (NIWO)vergunning. Of een ander bedrijf, een andere entiteit of een natuurlijk persoon moet zich mogelijk mee verbinden. Dit laatste is vaak niet wenselijk.

Betalingsgedrag van invloed op rating

Kredietbeoordelaars en (externe) financiers gebruiken daarnaast actuele gegevens over je betalingsgedrag. Betaal je je facturen binnen de afgesproken termijnen? Worden automatische incasso’s gestorneerd? Bankier je altijd op de limiet of fluctueert dit? Dit zijn zaken waar je zelf invloed op kunt uitoefenen met goed cash management.

Ieder bedrijf is anders. Iedere ondernemer heeft zijn eigen visie. Maar wat zeker is: een goede rating van je bedrijf vertaalt zich in:

In de praktijk zien wij dat er weinig aandacht is voor de rating van je bedrijf. Een goed onderwerp om een keer het gesprek over aan te gaan met Alfa?