Kies voor de accountant die de weg kent in transport en logistiek

Als transportondernemer wil je continu inzicht hebben in het rendement van je onderneming. Alfa richt je administratie zo in dat je op elk moment weet waar je staat. En als je ook gebruikmaakt van de TLN-benchmark kun je jouw cijfers vergelijken met die van vergelijkbare bedrijven in transport en logistiek. Dit is eenvoudig mogelijk, omdat we binnen onze organisatie de jaarrekening op dezelfde wijze rapporteren.

In transport en logistiek wordt data steeds belangrijker. Daarom is het essentieel om processen te standaardiseren en optimaal gebruik maken van digitale koppelingen. Hoe meer data, hoe groter je stuurmogelijkheden. En hoe hoger je rendement.

Een betrouwbaar advies over de financiële administratie

De financiële administratie is de spil van je bedrijf. Daarom maakt Alfa de aansluiting met de operationele cijfers, zodat je snel kunt schakelen. Regelmatig zitten we om de tafel om cijfers te bespreken en je te wijzen op mogelijkheden tot rendementsverbetering. Alfa kent de sector. Met die kennis begeleiden we je bedrijf en jou als ondernemer. Scherp gefocust op de toekomstige ontwikkelingen.

Door onze brede kennis van alle administratiepakketten kun je ook hier een helder advies over verwachten. Doordat je boekhouding online staat, heb je met onze rapportagetool 24/7 inzicht in je administratie. Ook wijzen we je op boekhoudtips of andere mogelijkheden om een administratie efficiënter en beter in te richten. Alles om maar sneller inzicht te krijgen in je administratie.

Ook dichtbij grotere ondernemingen

Alfa is niet alleen thuis in de kleine transportbedrijven (KTO) en middelgrote ondernemingen. Ook voor grotere ondernemingen zijn we de betrouwbare accountant, bedrijfsadviseur of loonadviseur die cijfers controleert en analyseert. Deze cijfers zijn weer het uitgangspunt voor betrouwbare adviezen aan directie en aandeelhouders.

Alfa Registeraccountants  

Word je als transportonderneming controleplichtig? Alfa verricht ook controleopdrachten om een accountantsverklaring te kunnen afgeven. De audit- en assurance-opdrachten worden verzorgd door Alfa Registeraccountants, centraal gevestigd in Nijkerk. Het kantoor werkt nauw samen met de vestigingen in het land.

Alfa Registeraccountants heeft bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles. Ook valt Alfa Registeraccountants onder het toezicht en de kwaliteitsbewaking van het AFM (zie het openbare register). We zijn niet alleen ervaren in audit- en assurance-opdrachten. Ook kan Alfa Registeraccountants je administratieve organisatie en interne beheersing doorlichten en beschrijven en je daar goed over adviseren. Ook het uitvoeren van een IT-audit bij geautomatiseerde systemen behoort tot de mogelijkheden.

Is je interesse gewekt?

In ons online jaarverslag lees je meer over onze dienstverlening en ervaringen. Natuurlijk kun je ook gelijk contact met ons opnemen.