Banner

De impact van duurzaamheidsrapportage op het mkb

30 januari 2024 | Door:  Ard Dekker

Vanaf 2024 moeten grote organisaties de invloed van hun bedrijfsvoering op de wereld vastleggen in een duurzaamheidsrapportage, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD is nieuwe Europese Wetgeving en onderdeel van de Europese Green Deal. De toepassing van de CSRD helpt ondernemingen om hun duurzaamheidsprestaties op een uniforme en consistente wijze vast te leggen. Dit komt de transparantie ten goede en helpt stakeholders, zoals klanten, leveranciers, financiers om de prestaties op het vlak van duurzaamheid en verduurzaming te toetsen.

Over de volgende duurzaamheidskwesties zal gerapporteerd moeten gaan worden:

Voor wie geldt deze verslaglegging?

Ondernemingen die momenteel al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten rapporteren volgens de CSRD-richtlijn. Dit zijn grote EU-beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars. Zij zullen voor het eerst moeten gaan rapporteren over het jaar 2024.
Een jaar later geldt het ook voor bedrijven die minimaal aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoen:

Vanaf 2026 zullen alle beursgenoteerde mkb-ondernemingen met uitzondering van micro-ondernemingen moeten gaan rapporteren.

Wat is de invloed op het mkb kijkend naar bovenstaande criteria?

Hoewel de gemiddelde mkb-ondernemer denkt dat deze regelgeving hen niet raakt, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van ABN AMRO dat twee op de drie Nederlandse bedrijven er nog nooit van heeft gehoord. Slechts een kwart van de mkb-ondernemingen realiseert zich dat CSRD ook voor hen relevant is.

ABN AMRO benadrukt dat onderschatting en onbekendheid met de impact op het mkb zorgwekkend zijn. Rapportageplichtige ondernemingen moeten informatie verzamelen van leveranciers en afnemers, wat indirect deze partijen dwingt hun informatievoorziening op orde te brengen. Hoewel de impact per bedrijf verschilt, zullen veel mkb-ondernemingen geconfronteerd worden met CSRD-richtlijnen.

Uiteraard is de impact op de bedrijfsvoering voor iedere onderneming anders. De zakelijke dienstverlener zal eenvoudiger hun duurzaamheidsprestaties in beeld kunnen brengen dan bijvoorbeeld de Transport- en logistieksector. Maar de verwachting is dus dat veel mkb-ondernemingen hiermee te maken zullen gaan krijgen.

Hoe kun jij je voorbereiden?

Begin met bewustwording, begrijp de impact en bepaal jouw rol in de keten.
Hoe duurzaam is mijn bedrijfsvoering en die van mijn toeleveranciers en afnemers?
Realiseer je ook de impact van overige stakeholders, zoals de financier van je onderneming. Ook zij stellen steeds meer eisen aan de kredietverstrekking.

Welke stappen moet je ondernemen?

Start met het bepalen van jouw visie op duurzaamheid. Zo maak je het duidelijk voor jezelf en de stakeholders waar je het verschil wilt gaan maken. Focus hierbij in eerste instantie op de thema's die voor jouw onderneming relevant ('materieel') zijn.
Vervolgens kun je een duurzaamheidsbeleid gaan ontwikkelen. Richt je bijvoorbeeld op de CO2-reductie of een goed afvalbeheer. En hoe wil je de inzetbaarheid van de medewerkers borgen?
Vertaal je ambities in doelen en KPI’s. Zo kun je daadwerkelijk sturen en de voortgang monitoren.
Leg het vast! Begin met een interne vastlegging van jouw visie, beleid en doelen. Zodoende bouw je aan je eigen verslaglegging en kun je voorsorteren op de vragen die zeer waarschijnlijk gaan komen.

Is het een last of een lust?

Sommige ondernemers zien deze nieuwe regelgeving als een extra administratieve last. Zeker in een tijd waarin het economisch uitdagend is. Andere ondernemers zien het als een kans om zich te onderscheiden van de rest. Hoe dan ook, de regelgeving zal de mkb-ondernemer hoogstwaarschijnlijk raken. Het is essentieel om de juiste informatie te verstrekken en relevant te blijven voor stakeholders. Duurzaamheidsrapportage biedt niet alleen uitdagingen maar ook kansen voor het mkb om zich te profileren in een steeds duurzamere wereld.

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderwerp? Of wil je eens sparren over de impact voor jouw bedrijf en welke stappen je kunt nemen? Neem contact op met Ard Dekker via telefoonnummer 088 2533017 of adekker@alfa.nl. Ard helpt je graag verder!

Ard  Dekker

Ard Dekker

Senior bedrijfskundig adviseur MKB

088 2533017 | adekker@alfa.nl


Meer over Ard