Banner

Ook profiteren van het verhoogde WBSO-voordeel in 2021?

21 oktober 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in research and development (R&D) kunnen onder druk komen te staan. Het kabinet stelt daarom in 2021 extra budget beschikbaar voor de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). Zo kunnen bedrijven tot 25% meer subsidie ontvangen voor hun R&D-werkzaamheden.

Wat is de WBSO?

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk is een fiscale stimuleringsregeling. Met die regeling compenseert de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten en kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel research and development (R&D) genoemd. Dit betekent in de praktijk dat je als ondernemer minder loonheffing hoeft af te dragen.

Voor wie geldt de WBSO?

De WBSO kan worden aangevraagd door zowel bedrijven als zelfstandig ondernemers. Als een onderneming werknemers in dienst heeft die S&O-werk verrichten, hoef je dankzij de WBSO minder loonheffing af te dragen. Zelfstandig ondernemers die in een jaar meer dan 500 uren S&O-werk verrichten komen ook in aanmerking. Er kan voor twee soorten projecten een aanvraag worden ingediend:

Hoe werkt de WBSO-aanvraagprocedure?

Als je onderneming in aanmerking komt voor de WBSO, kun je een aanvraag indienen. Je vult dan een aanvraagformulier in dat wordt beoordeeld door de experts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO beoordeelt op basis van de ingediende projectomschrijving of het S&O-werk voldoet aan de voorwaarden. Als de aanvraag voldoet aan de beoordelingscriteria wordt een S&O-verklaring afgegeven. Vervolgens kun je het voordeel direct verrekenen via de belastingaangifte.

Voordeelpercentages voor bedrijven in 2021

Net als in afgelopen jaren wordt ook in 2021 gebruik gemaakt van twee schijven met een verschillend voordeelpercentage. In 2021 geldt een hoger tarief in de eerste schijf (deze gaat van 32% naar 40%).

Startende bedrijven genieten nu en ook volgend jaar van een hoger percentage in de eerste schijf. Bijkomend voordeel is dat het starterstarief in 2021 van 40% naar 50% gaat. Deze verhoging stimuleert met name innovatieve mkb'ers en starters om te investeren in R&D.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp'ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind 2020 bekendgemaakt.

Aanpassing programmatuurontwikkeling

Eerder dit jaar presenteerde de overheid een evaluatierapport over de WBSO. In dit rapport werden enkele verbeterpunten aangegeven. De niet bij de markt aansluitende definitie voor programmatuurontwikkeling was daar één van. Onlangs hebben twee onafhankelijke experts de definitie van het begrip programmatuur in de WBSO beoordeeld en aanbevelingen gedaan. De verwachting is dat een deel of alle aanbevelingen worden doorgevoerd. Bedrijven met projecten waarvoor programmatuur wordt ontwikkeld gaan profiteren van deze wijzigingen. Zij kunnen rekenen op extra voordeel uit de WBSO. Wil je meer weten over deze wijzigingen, neem dan contact op met een van de adviseurs van Alfa Consultants.

Toegangsticket tot de innovatiebox

Maak je vervolgens winst met jouw innovatie waarvoor WBSO is verleend? Dan kom je misschien in aanmerking voor korting op de vennootschapsbelasting via de innovatiebox. Dit is een fiscale regeling waarmee je minder vennootschapsbelasting (7% in 2020) betaalt over de innovatieve winst. De financiële voordelen kunnen daarmee verder oplopen. Aangezien de WBSO het toegangsbewijs is voor de innovatiebox, kan de WBSO-regeling van groot belang zijn voor jouw onderneming. Het is daarom belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium van een ontwikkelproces te kijken naar de WBSO-regeling.

Geïnteresseerd?

De subsidieadviseurs van Alfa dienen jaarlijks vele WBSO-aanvragen in. Alfa heeft ook specialisten op het gebied van de innovatiebox in dienst. Daardoor weten we wat wel of niet onder de WBSO valt en stemmen we je WBSO-aanvraag af op een toekomstig innovatiebox-traject. Een WBSO-aanvraag moet daarnaast kort en bondig zijn, iets wat bij complexere projecten lastig kan zijn.

Wil je meer weten over deze regeling? Wil je nagaan of jouw S&O-activiteiten binnen de regeling passen of wil je weten wat de WBSO jou financieel kan opleveren? Neem dan contact op met de adviseurs van Alfa Consultants. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 253330 of stuur een email naar consultants@alfa.nl.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer