Subsidievormen in het mkb

De overheid heeft een aantal subsidieregelingen die speciaal voor het midden- en kleinbedrijf bestemd zijn. Hieronder beschrijven we een aantal landelijke regelingen, maar weet dat er ook regionale en lokale subsidiemogelijkheden zijn. Elke regio heeft weer haar eigen programma. De subsidieadviseurs van Alfa kennen de exacte programma.   

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 

Met de ISDE stimuleert de overheid de productie van duurzame energie, als onderdeel van de energiedoelstelling uit het Energieakkoord. De ISDE is specifiek gericht op de investering in zonneboilers en warmtepompen. Die moeten worden geplaatst in gebouwen waarvoor uiterlijk 30 juni 2018 de omgevingsvergunning is aangevraagd. Ook kun je de ISDE-regeling gebruiken voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines die je aansluit op een kleinverbruikersaansluiting (<3x80A). Je kunt zowel zakelijk als particulier subsidie aanvragen. Zo zijn ook energiebesparende isolatiemaatregelen voor een koopwoning subsidiabel. 

Energie-investeringsaftrek (EIA) 

EIA is een fiscale regeling. Met de EIA komt de overheid je financieel tegemoet als je investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Van de investeringskosten kun je 45,5% van de fiscale winst aftrekken. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA voldoen aan energieprestatie-eisen en bevorderen doelmatig gebruik van energie. Je vindt deze bedrijfsmiddelen op de Energielijst.  

MIA/Vamil 

Via MIA en Vamil investeer je heel aantrekkelijk in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen: 

  • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 

  • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) 

Bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen staan op de Milieulijst. 

Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) 

Een extra stap zetten voor een beter klimaat leidt op dit moment nog tot meerkosten. Duurzame energie opwekken is duurder dan ‘grijze’ energie. Ook vooroplopen in de klimaattransitie vraagt om extra investeringen. Voor deze ondernemers is de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) beschikbaar. SDE++ vergoedt bijvoorbeeld het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie (zon en wind) en de marktwaarde van de geleverde energie. SDE++-regeling is een exploitatiesubsidie: je ontvangt subsidie voor de duurzame energie die je opwekt. Op deze manier wordt groene energie een economisch alternatief voor de verbruiker. Naast hernieuwbare energie richt de regeling zich nu ook op investeringen in CO2-reductie. 

Meer weten 

Neem voor meer informatie contact op met een van de adviseurs van Alfa Consultants via telefoon 088 253 3300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl.