Banner

Duurzaamheidsweetjes voor (kleine) bedrijven | deel 2

28 november 2022 | Door:  Erik Langerhuizen

Als ondernemer kun je er niet meer omheen: duurzaamheid is een thema in de dagelijkse bedrijfsvoering.  De net afgelopen klimaattop heeft weinig opgeleverd wat betreft grote stappen om de opwarming van de  aarde tegen te gaan. Toch zullen wij samen iets moeten doen.

In aparte berichten zal ik jullie meenemen over zaken die voor jou als ondernemer goed zijn om te weten als het gaat om duurzaamheid. In dit tweede deel enkele Co2 weetjes, duurzaamheid en mobiliteit en duurzaamheid en gebouwen.

Co2-weetjes

• Een gemiddeld Nederlands huishouden stoot jaarlijks direct 8 ton CO2 uit door energie in huis en vervoer. Daarbovenop komt nog eens 15 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor onder meer voeding en kleding. Om met bomen deze huishoud-CO2 te compenseren, moeten ruim 400 bomen een jaar lang groeien. De prijs voor Europese emissierechten bedroeg in februari 2022 96,45 euro per ton CO2, een nieuw record. Uitgaande van een prijs voor CO2 van € 95 per ton zou elk huishouden € 2.185 per jaar meer moeten betalen voor haar directe en indirecte consumptie. Misschien wordt het toch tijd om dit in te gaan prijzen.
• De uitstoot per persoon is volgens Milieucentraal gemiddeld zo verdeeld: 25% transport, 24% voeding, 18% energieverbruik in huis, 15% woning en inrichting, 11% vrije tijd en studie, 8% kleding en verzorgingsproducten. Dus waar starten wij met besparen.
• De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. Deze methodiek wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). SKAO is de onafhankelijke eigenaar van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. (in deel 3 volgt hier meer info over). Vandaag beginnen met meten helpt je in kaart te brengen waar er besparingen mogelijk zijn.

Auto’s / mobiliteit

Hoe groot is de CO2 uitstoot van het transport in jouw onderneming?
• De verplichting om jaarlijks gegevens te verstrekken over zakelijke mobiliteit voor werkgevers met 100 of meer werknemers treedt niet vóór 1 juli 2023 in werking.
• Via de RVO kun je in 2023 weer subsidie aanvragen voor de aanschaf van een nieuwe elektrische bestelauto. De regeling is open vanaf dinsdag 10 januari 2023 het potje voor 2022 is leeg. Dus wees er snel bij en zet de datum in je agenda.  Het maximale subsidiebedrag per bestelwagen is € 5.000. Totaal is in 2023 € 33 miljoen beschikbaar voor ondernemers die overstappen. De regeling geldt voor alle nieuwe bestelwagens, koop of lease op naam van een onderneming. 

Gebouwen

Ook huisvesting zorgt voor CO2 uitstoot
• Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw (groter dan 100m2) minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. 
• Voor 2030 wordt voor [bestaande] gebouwen gestreefd naar ten minste gemiddeld label A. Het is voor kantoren dus niet wettelijk verplicht om in 2030 energielabel A te hebben. Bij het voldoen aan de Label C-plicht is het natuurlijk wel verstandig om na te denken over verdere verduurzaming van uw kantoor (richting CO2-neutraal in 2050).
• Een geregistreerd energielabel is 10 jaar geldig.
• Nieuwe gebouwen in de Europese Unie moeten vanaf 2030 helemaal geen CO2 meer uitstoten, vinden de EU-landen. Nog eens twintig jaar later zou dat ook voor al bestaande gebouwen moeten gelden. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar met de huidige hoge energierekeningen ook voor het huishoudboekje, denken de lidstaten.

Al met al steeds meer regelgeving die je dwingt je registratie van CO2 op orde te hebben dus vastlegging van niet financiële gegevens wordt steeds belangrijker.

Alfa accountants en adviseurs heeft ook haar eigen duurzaamheidsadviseurs in dienst. Wil je als klein bedrijf gestructureerd met duurzaamheid aan de slag dan helpt Alfa  je graag verder met de eerste stappen.

Het volgende deel gaat verder in op de CO2-prestatieladder


Eerder verschenen artikelen over dit thema:
https://www.alfa.nl/nijkerk/actueel/duurzaamheidsweetjes-voor-kleine-bedrijven-deel-1 
https://www.alfa.nl/actueel/csrd-draagt-bij-aan-lange-termijn-waardecreatie 
https://www.alfa.nl/actueel/wat-is-esg-rapportage-en-wat-heeft-jouw-bedrijf-eraan
https://www.alfa.nl/actueel/langetermijnwaardecreatie-wordt-de-norm
https://www.alfa.nl/actueel/podcast-en-tips-wij-zijn-klaar-voor-de-csrd
 
 

Erik Langerhuizen

Erik Langerhuizen

Relatiemanager

088 2533200 | elangerhuizen@alfa.nl


Meer over Erik