Banner

Vanaf 2023 bij erkenning kind gelijk ook gezamenlijk gezag voor de ouders

30 mei 2023 | Door:  Patricia de Vette

Goed nieuws voor aanstaande ouders die ongehuwd en geen geregistreerd partner zijn: als je nu een kindje krijgt en dit erkent,  krijgen de beide ouders ook samen het ouderlijk gezag.

De ouders hoeven dit niet langer aan te vragen bij de Rechtbank. Dat maakt het leven van de jonge ouders een stuk makkelijker.

Gezag is het recht én de plicht om je kind te verzorgen, te voorzien van levensonderhoud en bijvoorbeeld een schoolkeuze of keuze voor een kinderdagverblijf voor je kind te maken.

Automatisch gezamenlijk gezag geldt overigens niet voor kinderen die voor 1 januari 2023 zijn geboren bij ouders die niet gehuwd zijn en ook geen geregistreerd partner zijn. Voor die kinderen moet na de erkenning alsnog het gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechtbank worden aangevraagd.

Hieronder zetten we de regels over gezag op een rijtje.

Ouderlijk gezag en erkenning vóór 1 januari 2023

Indien de erkenning van het kind heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2023 is voor ongehuwde of niet-geregistreerde ouders niet automatisch sprake van gezamenlijk ouderschap voor beide ouders. Alleen de moeder krijgt automatisch gezag over het kind. Gezamenlijk gezag zal apart geregeld moeten worden door een gezamenlijke aanvraag bij de Rechtbank. De persoon die door erkenning juridisch ouder is geworden, heeft dus nog geen zeggenschap.

Wijziging gezamenlijk gezag bij erkenning vanaf 1 januari 2023

Op 22 maart 2022 heeft de Eerste Kamer wetsvoorstel 34605 aangenomen, waardoor ook ongehuwde en niet-geregistreerde partners gezamenlijk gezag verkrijgen bij erkenning van hun kind. Het doel is geweest om ‘ongerechtvaardigd onderscheid’ tussen gehuwde en ongehuwde ouders met betrekking tot de uitoefening van gezag weg te nemen.

De nieuwe wet zorgt voor een betere aansluiting op onze huidige maatschappij en waarborgt de belangen van de kinderen beter dan de oude wet.

Uitgangspunt en uitzonderingen

Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat de moeder en de persoon die het kind heeft erkend gezamenlijk het gezag over hun kind uitoefenen. Erkenning van het kind heeft dan automatisch gezamenlijk gezag tot gevolg.

De wet kent wel enkele uitzonderingen. De belangrijkste die hier genoemd kunnen worden zijn:

Er ontstaat geen automatisch gezamenlijk gezag door erkenning als er sprake is van een derde die de voogdij heeft, als er al sprake is van een gezamenlijk gezag van een ouder met een ander en wanneer de moeder en de erkenner hebben verklaard dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend.

Overgangsrecht

De nieuwe gezagswet geldt uitsluitend voor erkenningen vanaf 1 januari 2023. Heb je dus jouw kindje erkent voor die datum dan krijg je alleen het gezamenlijk gezag door een gezamenlijk verzoek aan de Rechtbank.

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met een van de juristen van Alfa.

Patricia de Vette

Patricia de Vette

Sr. juridisch adviseur

088 2532461 | pdevette@alfa.nl


Meer over Patricia