Banner

ESG in het mkb

24 juli 2023 | Door:  Bram Reijnders

Het verantwoorden van uw duurzaamheidsprestaties wordt alsmaar belangrijker. Ketenpartners, financiers, opdrachtgevers en klanten vragen vaker dan ooit transparant te zijn over uw invloed op mens en milieu. Dit is het resultaat van verschillende wet- en regelgeving die hierop aansturen. Bijvoorbeeld de Europese wetgeving Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) of de door de Nederlandse overheid gestelde Energiebesparingsplicht. Wet- en regelgeving die bedrijven stimuleren om transparant te zijn over hun duurzaamheidsprestaties.

Het doel hiervan is dat zodra bedrijven de prestaties op dit gebied inzichtelijk hebben, deze bedrijven ook kunnen sturen op het verbeteren van hun prestaties. Bedrijven kunnen op die manier beter bijdragen aan het realiseren van de doelstelling die is opgenomen in de Europese Klimaatwet, namelijk dat de Europese Unie in 2050 CO2-neutraal is. Transparantie is daarmee niet het doel op zich, maar wel een middel om CO2-neutraliteit te realiseren.

Make It Your Goal

Elke ondernemer krijgt uiteindelijk te maken met de doelstelling van de Europese Unie, maar kan daarentegen ook op de doelstelling inspelen. Benieuwd naar hoe u als ondernemer uw eigen doelstellingen kan formuleren op duurzaamheid? Onze collega’s Ed Muller en Bram Reijnders nemen u graag mee in hun concept Make It Your Goal. Met een inspirerende sessie nemen ze u mee in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, dagen ze u uit om de SDG’s uit te kiezen waar u aan bij wil dragen en helpen ze u eigen doelstellingen te formuleren. Met een actieplan als eindresultaat helpen ze u uw doelen te bereiken en daarmee bij te dragen aan CO2-neutraliteit.

ESG-praatplaat

SRA, Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, haakt hier ook op aan door de ontwikkeling van hun ESG-praatplaat ‘ESG in het mkb’. Deze visualisatie biedt ondernemers een structuur om over verduurzaming na te denken. Net zoals bij Make It Your Goal wordt er verwezen naar de SDG’s om eigen doelstellingen te formuleren. Vervolgens benadrukken ze dat het voor ondernemers belangrijk is om inzichtelijk te hebben welke stakeholders belangrijk zijn voor uw bedrijf en welke wet- en regelgeving van invloed gaat zijn. Daarna geven ze aandacht aan een goede missie en strategie om scherp te krijgen voor u als ondernemer welke veranderingen u door moet voeren om uw gewenste missie te bereiken. Tot slot sturen ook zij op transparantie en het ontwikkelen van ESG-rapportages waarin u uw duurzaamheidsprestaties deelt. Zo is de ESG-praatplaat een mooi middel om duurzaamheid te integreren in uw bedrijf. Wilt u als ondernemer begeleid worden bij het integreren van duurzaamheid in uw bedrijfsvoering? Alfa heeft verschillende adviseurs die u hier in kunnen voorzien. Download de ESG-praatplaat hier.

Meer weten?

Alfa denkt graag met je mee! Neem contact op met jouw klantbeheerder of onze duurzaamheidsadviseurs Bram Reijnders of Arthur Zantinge.

Bram Reijnders

Bram Reijnders

Adviseur duurzaamheid

0882531888 | breijnders@alfa.nl


Meer over Bram