Banner

Lijst met wintergewassen bekend

2 mei 2023 | Door:  Henriëtte Kramer

Het ministerie van LNV heeft de langverwachte nieuwe lijsten met vanggewassen en winterteelten bekend gemaakt. Lange tijd was er veel onduidelijk over de invulling van de gewaslijsten.  

Vanggewassen en korting op de stikstofgebruiksnorm 

Onderdeel van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is een stimuleringsregeling voor de inzaai van een vanggewas vóór 1 oktober. Wordt het vanggewas later dan 1 oktober ingezaaid? Dan geldt er een korting op de stikstofgebruiksnorm voor de opvolgende teelt. De volgende kortingen gaan dan gelden:  

De lijst met vanggewassen vind je hier: Lijst vanggewassen.pdf (rvo.nl) 

Winterteelten 

De korting op de stikstofgebruiksnorm geldt niet voor de gewassen die door het ministerie zijn aangemerkt als winterteelt. Dus, teel je al een winterteelt op jouw percelen? Dan hoef je geen vanggewas in te zaaien. De lijst met winterteelten is te raadplegen op de site van RVO via de volgende link: Lijst winterteelten.pdf (rvo.nl) 

Ontbrekende teelten 

Opvallend is dat consumptieaardappelen niet op de winterteeltenlijst staan, net als vezelhennep. Telers van deze gewassen op zand- en lössgrond moeten dus voor 1 oktober rooien als men niet gekort wil worden op de stikstofnorm in het volgende teeltjaar. In een laat voorjaar zoals deze, wordt de groeiperiode zo wel heel erg kort. 

De exacte regels voor vanggewassen en winterteelten zijn nog niet definitief, de gewaslijsten volgens RVO wel. 

Lees ook:
7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn na enkele aanpassingen definitief 
Stimuleringsmaatregel organische stofrijke meststoffen
Mestbeleid 2023: wat gaat er wel/nog niet veranderen

Henriëtte Kramer

Henriëtte Kramer

Bedrijfskundig adviseur

088 2532773 | hkramer@alfa.nl


Meer over Henriëtte