Henriëtte Kramer

Henriëtte Kramer

Bedrijfskundig adviseur


Recente artikelen van Henriëtte

Lijst met wintergewassen bekend

Lijst met wintergewassen bekend

2 mei 2023

Het ministerie van LNV heeft de langverwachte nieuwe lijsten met vanggewassen en winterteelten bekend gemaakt. Lange tijd was er veel onduidelijk over de invulling van de gewaslijsten.