Banner

Ondernemers Wim en Trea Kiers zetten volgende stap richting toekomst

29 juni 2020 | Door:  Jan van der Vegt

In 2011 zagen de eerste plannen voor een nieuwe ligboxenstal voor onze melkkoeien het licht. ‘ Te vroeg’, oordeelde de bank. Van uitstel kwam geen afstel. Sinds vorig jaar staat op het melkveebedrijf van Wim en Trea Kiers en hun kinderen Romy en Stijn een ligboxenstal voor 200 koeien. De uitbreiding past in de toekomstvisie. “Uiteindelijk willen we toe naar een bedrijf dat jaarlijks 1,9 tot 2 miljoen kilogram melk produceert met een minimale hoeveelheid melkkoeien en met zo min mogelijk vreemde arbeid.”

In het mooie plaatsje Dalen in Drenthe, gelegen aan de Broekkampsdijk, daar staat het moderne melkveebedrijf van Wim en Trea Kiers. Het is ook de plek waar de ouders van Wim in 1969 begonnen met een traditioneel gemengd bedrijf met koeien, varkens en akkerbouw. Wim is na zijn agrarische opleiding aan de MAS en de bedrijfsopleiding rundveehouderij (BOR) in Oenkerk niet meteen in het bedrijf gestapt. De eerste vijftien jaar deed hij ervaring op bij grote akkerbouwers in de grensstreek met Duitsland.

Maar buitenshuis werken leidde onbewust ook tot stilstand op de thuisbasis. “Geleidelijk kwam het inzicht dat dit niet langer wenselijk was in een sterk veranderende omgeving. In twee jaar tijd is een specialisatie doorgevoerd naar melkveehouderij”, kijkt Wim terug. De aardappelaandelen werden ingewisseld tegen melkquotum. Jaarlijks werden groeisprongen van meer dan 125.000 kilogram melk gemaakt, waarbij ook de financiering van het bedrijf toenam. In 2007 namen Wim en Trea het bedrijf over.

Volgende groeistap

In 2011 wilden de twee eigenlijk al een stal voor 200 melkkoeien bouwen. Door de bedrijfsoverdracht en de groeisprongen kwam dat te vroeg. Wim: “De bank vond het destijds veel te ambitieus. Daarom werd een slaapstal gebouwd voor 140 melkkoeien en werd de oude ligboxenstal als melkstal en wachtruimte benut. Kostentechnisch was dit uiteindelijk ook de beste keus. Het heeft ervoor gezorgd dat we nu ook de volgende groeistap hebben kunnen maken.”

Wim: “We hebben het jaar 2018 gebruikt om onze keuzes te maken voor een passend melksysteem. Een groter bedrijf betekent ook steeds meer werk, dus arbeidsmanagement wordt steeds belangrijker. Dit heeft geresulteerd in de keuze voor drie melkrobots. Dat heeft belangrijke voordelen voor onze flexibiliteit en het scheelt aanzienlijk in de lichamelijke arbeid in vergelijking met traditionele melkstalsystemen.” Daarnaast geven de melkrobots een schat aan koe- informatie prijs. We weten nu sneller dan voorheen wat er speelt bij een individuele koe en bij de koppel.

Uitdagingen

Met deze bedrijfsuitbreiding hebben Wim en Trea weer belangrijke uitdagingen en doelen voor zichzelf geschapen. Wim: “We moeten nu scherp aan de wind varen om alles eruit te halen wat erin zit en daar zijn cijfers bij benodigd.” En Trea: “Dat past ook goed bij Wim. Als de broekriem wordt aangehaald is hij op zijn best.”  

Voor en tijdens de bouw van de stal zijn er meerdere overheidsmaatregelen rond stikstof en fosfaat voorbijgekomen. Wim: “Die hebben ons laten nadenken over de toekomst van het bedrijf. Het stikstofdebat heeft mede door corona tijdelijk in de luwte gelegen. Maar deze discussie zal in de toekomst zeker impact hebben voor ons en de agrarische sector. We hopen dat we met het emissie- arm maken van onze ligboxenstal verzekerd zullen zijn van een mooie toekomst.” De koeien zijn gezien de productiestijging tot ruim boven de 10.000 kilogram melk per koe erg tevreden met de nieuwe stal, waarin licht en lucht centraal staan.

Doelstelling

“Uiteindelijk willen we toe naar een bedrijf dat jaarlijks 1,9 tot 2 miljoen kilogram melk produceert met een minimale hoeveelheid melkkoeien en met zo min mogelijk vreemde arbeid”, zegt Wim. “Daarnaast willen we in de toekomst, als die situatie zich voordoet, nog grond verwerven om het bedrijf goed in balans te houden qua eigen ruwvoer, grondgebondenheid en de kringloop. Te zijner tijd willen we een bedrijf kunnen overdragen dat bij de tijd is gebleven en dat waarde weet te creëren voor een nieuwe boer en de consument.”

Ondersteunen en spiegelen

Voor de bouw hebben Wim en Trea in samenwerking met bedrijfskundig adviseur Jan van der Vegt van Alfa in Hoogeveen een realistische begroting opgesteld. Wim: “Daarnaast heeft de bank vertrouwen in ons gehad om ons doel te verwezenlijken. Vanwege een melkprijsdaling dit jaar als gevolg van corona heeft de bank een generieke maatregel getroffen waar wij ook mee zijn geholpen. We willen erg graag onze doelstellingen verwezenlijken en we liggen daarmee ook op schema. We zijn blij met de kwartaalrapportage van BAS Melkvee Plus en het Alfa Management Paneel dat ons tussentijds technisch en financieel inzicht geeft. Hiermee kunnen we nu ook richting de bank inzicht verschaffen. Dat vinden we erg belangrijk, zeker in deze tijd.”

Wil jij ook actueel inzicht in je technische en financiële cijfers? Lees hier verder.

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Relatiemanager

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan