Banner

Verblijfskosten eigen rijders 2023/2024

20 maart 2024 | Door:  Peter Ressing

Transportondernemers (eigen rijders) die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken.

Aan deze regeling is een aantal voorwaarden verbonden:

Je moet elk jaar opnieuw bekijken of je deze regeling wilt gebruiken. Als je gebruikmaakt van de regeling, hoef je geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren.

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur.

Hierbij gelden de volgende twee voorwaarden:

Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag voor transportondernemers is:

Jaar      -    Bedrag

2019   -   37,50 euro
2020   -   38,50 euro
2021   -   39,50 euro
2022   -   41,50 euro
2023   -   45,00 euro
2024   -   Nog niet bekend.

Werkelijke verblijfskosten aftrekken

Je kan er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. Je moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat de werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag. Bewijsstukken van de verblijfskosten moet je dus bewaren.