Banner

Zonnepanelen geven geen recht op btw-aftrek bouwkosten woning

12 augustus 2021 | Door:  Harm-Jan de Boer

In een recent artikel gingen wij in op de mogelijkheid om als dga btw terug te vragen bij de bouw van een nieuwe woning. Zie hier ons eerdere bericht over dit onderwerp. Inmiddels zijn de mogelijkheden door een arrest van de Hoge Raad op één punt onverwachts beperkt. Volgens de Hoge Raad geeft het plaatsen van zonnepanelen op de woning namelijk geen aanleiding om ook een deel van de btw op de bouwkosten van de woning terug te vragen. Een streep door de rekening van investeerders die op basis van eerdere uitspraken ervan uitgingen dat daar wel recht op zou bestaan.

Het arrest

Enigszins vereenvoudigd weergegeven gaat het arrest over een dga die een woning bouwt en op het dak van de woning zonnepanelen plaatst. Daarnaast verhuurt de dga ook nog een werkkamer aan zijn BV waarbij hij opteert voor btw-belaste verhuur.

De dga vraagt de btw terug op zijn investeringen in de zonnepanelen en een evenredig deel van de btw op de bouwkosten voor zo ver deze is toe te rekenen aan de (oppervlakte) van de werkkamer. Tot zo ver niets bijzonders. Even later vraagt hij nog meer btw op de bouwkosten terug. Hij neemt daarbij het standpunt in dat een deel van de van de bouwkosten is toe te rekenen aan de btw-belaste exploitatie van de zonnepanelen. De Belastingdienst weigert deze btw-teruggaaf te verlenen en vindt daarbij nu de Hoge Raad aan zijn zijde. De Hoge Raad oordeelt dat de dga onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de gemaakte bouwkosten en de btw-belaste exploitatie van de zonnepanelen. Veel waarde hecht de Hoge Raad aan het feit dat de woning ook zonder de aanschaf van de panelen zou zijn gebouwd.

Hoe zit het met de btw van de zonnepanelen en werkkamer?

De btw op de kosten die toe te rekenen zijn aan de aanschaf en installatie van de zonnepanelen zelf  kun je in beginsel gewoon in aftrek blijven brengen. Dat geldt wat ons betreft ook voor de verhuur van werkkamer in de woning aan de BV.

Gevolgen

Met dit arrest lijkt sneller dan verwacht een definitief einde te zijn gekomen aan de mogelijkheid om ook (een deel) van de bouwkosten van de woning in aftrek te brengen vanwege het plaatsen van zonnepanelen. Als je recent deze btw toch in aftrek hebt gebracht, zul je deze misschien moeten terugbetalen. Neem voordat je actie onderneemt, eerst even contact met ons op.  Onze adviseurs helpen je graag verder. 

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan