Banner

Wijzigingen tarieven en heffingskortingen - Prinsjesdag 2020

16 september 2020 | Door:  Arne de Beer

Vorig jaar is gekozen voor de snellere invoering van het tweeschijvenstelsel én een verhoging van heffingskortingen. Dit wordt verder doorgezet. Het laagste tarief in de inkomstenbelasting gaat iets omlaag. De maximale arbeidskorting en algemene heffingskorting gaan omhoog. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd. In 2021 zijn veel aftrekposten tegen een tarief van maximaal 43% aftrekbaar.

Door aanpassingen in de tarieven, de heffingskortingen en aanpassingen in de vrijstelling van box 3, (sparen en beleggen) gaan veel belastingbetalers er in 2021 iets op vooruit.   

Tweeschijvenstelsel: tarief eerste schijf omlaag

Sinds 2020 kent de inkomstenbelasting nog maar twee tariefschijven. Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting is dit jaar (2020) 37,35% en gaat in 2021 iets omlaag. Het tarief van de tweede schijf blijft 49,5%.


Voor 2022 is het de bedoeling om alleen een kleine aanpassing te doen in het percentage van de eerste schijf.

Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Iedereen met inkomen heeft recht op de algemene heffingskorting: een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk; hoe lager jouw inkomen, hoe hoger de korting. In 2021 wordt de algemene heffingskorting verhoogd.

Tarief aftrekposten omlaag

Is jouw inkomen in box 1 in 2021 hoger dan € 68.507? Dan zijn belangrijke aftrekposten zoals de eigenwoningrente en de ondernemersaftrek zijn in 2021 maximaal aftrekbaar van jouw inkomen aftrekbaar tegen een tarief van 43%. In 2020 is dat aftrektarief nog 46%. Het aftrektarief wordt in stappen afgebouwd naar het lage tarief van 37,07%, dat geldt vanaf 2023.  

Bekijk alle artikelen over de maatregelen van het Belastingplan 2021 op onze speciale Prinsjesdag-pagina.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne