Banner

Maatregelen met betrekking tot vervoer en klimaat - Prinsjesdag 2020

16 september 2020 | Door:  Jasper Gorter

Zoals bekend stijgt de bijtelling voor elektrische auto’s jaarlijks langzaam door. Er is wel een verlaging van de bijtelling voor auto’s met zonnepanelen aangekondigd. Verder blijven er enkele verlagingen in de energiebelasting gelden en komt er een CO2-heffing voor de industrie.

Hogere bijtelling voor elektrische auto

Vorig jaar is al aangekondigd dat de bijtelling voor het privégebruik van zakelijke elektrische auto’s stapsgewijs wordt verhoogd. Per 1 januari 2021 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s 12% (2020: 8%) over een maximale waarde van € 40.000 (2020: € 45.000). Is de cataloguswaarde van de auto hoger dan € 40.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing.

Nieuw dit jaar is dat deze maximale waarde niet geldt voor elektrische auto’s die over geïntegreerde zonnepanelen beschikken. Hiermee loopt het kabinet alvast vooruit op ontwikkelingen op de automarkt.

Het bijtellingspercentage staat voor een periode van vijf jaar vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating.

Tip!
Heb je het voornemen om zakelijk een elektrische auto aan te schaffen en deze ook privé te gaan gebruiken? Zorg er dan voor dat de eerste tenaamstelling van de auto nog in 2020 plaatsvindt. Daarmee stel je de lagere bijtelling van 8% voor het privégebruik van de auto voor 60 maanden veilig.

Dit scheelt zoals gezegd 4% bijtelling over maximaal € 45.000 en levert een jaarlijkse belastingbesparing op van circa € 900.

Belastbaar feit bpm vervroegd naar moment van inschrijving

Het belangrijkste belastbare feit voor de belastingen van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) is op dit moment de registratie van een motorrijtuig in het kentekenregister. Deze registratie omvat zowel de inschrijving als de tenaamstelling van een motorrijtuig in het kentekenregister.

Nu is de hoofdregel dat je de aangifte bpm en de betaling moet doen voordat het motorrijtuig is ingeschreven in het kentekenregister. Voor de hoogte van de verschuldigde bpm is de staat van het motorrijtuig ten tijde van de tenaamstelling echter bepalend.

Om de heffing van bpm te vereenvoudigen, wil het kabinet het belastbare feit voortaan op één moment laten plaatsvinden: het moment van inschrijving van het motorrijtuig in het kentekenregister. Daarnaast moet dit voorstel leiden tot een gelijke fiscale behandeling tussen binnenlandse handel en importhandel.

CO2-grenzen, schijftarieven en dieseltoeslag in bpm aangescherpt

De CO2-schijfgrenzen in de bpm worden met 4,2% verlaagd. De tarieven, ofwel de belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot (met uitzondering van de vaste voet), worden eerst geïndexeerd en vervolgens met 4,38% verhoogd.

De CO2-grens voor de dieseltoeslag wordt in 2021 aangescherpt naar 77 gram/km (2020: 80 gram/km). Boven die grens van 77 gram/km gaat het tarief voor de dieseltoeslag van € 78,82 naar € 83,59 per gram CO2-uitstoot.

Kortom, met deze maatregelen beoogt het kabinet de belastinggrondslag te laten aansluiten op de laatste technologische ontwikkelingen, waarbij auto’s steeds zuiniger en ‘groener’ worden.

Verlenging verlaagd tarief openbare laadpalen

Momenteel geldt in de energiebelasting een verlaagd tarief voor elektriciteit die via openbare laadpalen wordt geleverd. Voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die over een zelfstandige aansluiting beschikken, is geen tarief vastgesteld voor de ODE (Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie). Deze twee fiscale faciliteiten zouden per eind 2020 eindigen, maar zijn verlengd tot en met 2022. Met deze maatregel wil het kabinet de groei van het landelijk netwerk van laadpalen blijven stimuleren.

Invoering CO2-heffing industrie

Het kabinet stelt voor om met ingang van 2021 een CO2-heffing in te voeren. De CO2-heffing gaat gelden voor grote industriële bedrijven, die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, en voor afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten. Als deze bedrijven meer CO2 uitstoten dan de in de heffing opgenomen vrijstelling, zal het deel boven de vrijstelling worden belast. De heffing zal tot 2030 toenemen en de vrijstelling neemt tegelijkertijd af. Hiermee wil het kabinet bedrijven stimuleren CO2-efficiënter te gaan produceren.

Let op!
Voor een aantal specifieke sectoren, waaronder de tuinbouw, geldt deze CO2-heffing niet. Met deze sectoren worden andere afspraken gemaakt. Deze zijn op dit moment nog niet bekend.

Verhoging ODE-tarieven

Via de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) betalen zowel huishoudens als bedrijven via hun energierekening mee aan investeringen in duurzame energie. De ODE vormt de bron voor de uitgaven van de Stimulering Duurzame Energietransitie. De ODE-tarieven worden in 2021 en 2022 verhoogd.

De nieuwe tarieven zijn in onderstaande infographic weergegeven.


De belastingen op energie bestaan uit de ODE en de energiebelasting. In 2021 neemt het belastingdeel van de energierekening naar verwachting niet toe voor een huishouden met een gemiddeld gebruik.

Bekijk alle artikelen over de maatregelen van het Belastingplan 2021 op onze speciale Prinsjesdag-pagina.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper