Banner

Subsidie in 2023 voor innovatieve en duurzame ondernemers

30 september 2022 | Door:  Jelmer Beckmann

Op dinsdag 20 september zijn in Den Haag de nieuwe Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2023 gepresenteerd. Ook op het gebied van subsidies worden daarin een aantal voorstellen voor wijzigingen gedaan. Graag brengen wij een aantal interessante ontwikkelingen onder de aandacht.

Hoger budget innovatiesubsidie WBSO

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling. Met die regeling compenseert de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten en kosten & uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel research and development (R&D) genoemd. Dit betekent in de praktijk dat je als ondernemer minder loonheffing hoeft af te dragen.

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aangekondigd in 2023 geen inhoudelijke wijzigingen door te willen voeren voor de WBSO. De voorgenomen definitiewijziging van programmatuur (software) binnen de WBSO is uiteindelijk niet doorgevoerd en blijft zoals het was. Wel is besloten om het jaarbudget te verhogen met € 34 miljoen naar € 1.370 miljoen.

Verhoging budgetten investeringssubsidies EIA/MIA

Net zoals vorig jaar zet de overheid ook dit jaar weer breed in op het ondersteunen van verduurzamingsprojecten bij ondernemers. Dit wordt onder andere bereikt door het  budget voor de energie investeringsaftrek (EIA) te verhogen met €100 miljoen en het budget voor de milieu investeringsaftrek (MIA) met € 50 miljoen. Deze fiscale regelingen maken het mogelijk om een deel van de investering af te trekken van de fiscale winst. Daarnaast kan de MIA gecombineerd worden met de VAMIL; de VAMIL maakt het mogelijk om willekeurig af te schrijven over de investering.

Gezien de gestegen prijzen en de urgente noodzaak om te verduurzamen is de budgetverhoging wenselijk. Ook worden de EIA en MIA momenteel geëvalueerd op doelmatigheid. Deze evaluatie zal begin 2023 worden afgerond en indien noodzakelijk zullen de regelingen met ingang van 2024 worden aangepast.

Vanuit de overheid zal dus op verschillende manieren financiële ondersteuning geboden worden aan innovatie- en verduurzamingsplannen. Alfa Consultants houdt je op de hoogte van de verschillende subsidieregelingen en de daarbij behorende ontwikkelingen. Heb je vragen of hulp nodig in het kader van een subsidieaanvraag? Neem dan contact op met de adviseurs van Alfa Consultants. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 253 3300 of stuur een e-mail naar subsidieadvies@alfa.nl

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Manager subsidies mkb

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer