Banner

Kansen om te verduurzamen in de sector transport en logistiek

30 juni 2022 | Door:  Arthur Zantinge

Ivo Kleijntjens, student aan de Radboud universiteit, heeft een onderzoek gedaan naar verduurzaming bij bedrijven in de transportsector. In dit onderzoek zijn enquêtes en interviews gebruikt om erachter te komen wat bedrijven motiveert en tegenhoudt om te verduurzamen. Ook is gekeken naar wat het verschil maakt tussen duurzame en minder duurzame transportbedrijven. Uit dit onderzoek zijn vijf punten naar voren gekomen om rekening mee te houden bij het verduurzamen van je bedrijf. 

Besef de urgentie 

Of je duurzaamheid een leuk begrip vindt of niet, het is goed om je erin te verdiepen. Hier zijn verschillende goede redenen voor zoals het milieu, mogelijke kostenbesparingen en differentiatie en uiteraard je bedrijf toekomstbestendig houden. Iedere eigenaar en werknemer wil het voortbestaan van zijn bedrijf garanderen. Regelgeving gaat alleen maar meer worden op het gebied van duurzaamheid. Kijk maar naar de zero-emissie stadsdistributie en milieuzones. Klanten zullen steeds meer vragen naar duurzaamheid en ook vaker bereid zijn om hierin mee te gaan. 2030 is dichtbij met de doelstelling om de uitstoot in de transportsector te halveren. Hoe zit het met levertijden in 2028? Heb je nog voldoende tijd om bij te sturen tegen die tijd?

Begin met laaghangend fruit 

Uit onderzoek naar barrières bij transportbedrijven blijkt dat, zoals verwacht, vooral de hoge initiale investeringskosten de grootste barrière zijn. Dit komt omdat duurzame alternatieven meestal een hogere investering vereisen dan de meest gebruikte technologieën. Deze nieuwe technieken staan nog in de kinderschoenen en zullen goedkoper worden naarmate de vraag en massaproductie toeneemt. De actieradius en mogelijkheid tot zwaar transport zullen ook toenemen. Het kopen van een elektrische vrachtwagen of laadinfrastructuur is voor een gemiddeld bedrijf een grote investering. Zorg dat je voorbereid bent op de komende ontwikkelingen die tot en met 2030 veelvuldig zullen plaatsvinden. Begin met kleine stappen zoals het controleren van je bandenspanning, rijstijl analyse, beladingsgraden verhogen, routeoptimalisatie, isolatie van je pand etc. Verdiep je in de materie en zorg dat je voorbereid bent. Een roadmap die gebruikt kan worden om verder te verduurzamen zijn de Lean & Green sterren. 

Verduurzamen doe je niet alleen 

Kijk om je heen in je netwerk, kijk naar je klanten, leveranciers en collega’s, die zijn er soms meer mee bezig dan je denkt. Vraag bij je leverancier of ze je kunnen vertellen over de aankomende technieken en de eventuele try and buy programma’s. Probeer je klanten mee te krijgen en (soms) te overtuigen van de toegevoegde waarde van duurzame investeringen. Als jij deze kosten alleen draagt en de klant niet meebetaalt, verdien je er zelf minder op. Voor klanten is het soms ook nieuw. Leg het uit en wees hierin open over de kosten. Ga ook eens met collegabedrijven praten, valt er samen te werken? Uit dit onderzoek blijkt dat de transportsector conservatief kan zijn en dat collegabedrijven soms wantrouwend staan ten opzichte van onderlinge samenwerking. Maar ga je het redden in je eentje? Die hogere beladingsgraad, schaalvoordelen en gezamenlijke (laad) infrastructuur op bijvoorbeeld bedrijventerreinen kan immense voordelen opleveren. Hier is vertrouwen voor nodig. 

Naast regelgeving zullen ook subsidies meer naar voren komen, deze zijn extra relevant voor bedrijven die zo een mooi bedrag kunnen krijgen voor een duurzame investering. De aanZET regeling die mei 2022 is opengesteld, is hier een mooi voorbeeld van die vooral kleinere bedrijven ondersteunt. De pot voor deze subsidie was binnen twee uur op en drie keer overtekend door alle aanvragen. Ook dit laat zien dat transportbedrijven er mee bezig zijn. Kijk naar subsidies en stimuleringsregelingen zoals: MIA, EIA, VAMIL, DKTI, SEBA, NWE, verlaging van MRB en regionale subsidies. Dit kan de pijn van een investering wat verlichten. Wees ook niet bang om informatie van externe partijen over duurzaamheid in huis te halen, Alfa staat je hierin graag bij. 

Maak concrete doelen en zorg voor een strategie 

Dit klinkt als een open deur maar het is bewezen dat doelen stellen en een strategie hebben om deze te bereiken je bedrijf verder helpt. 14 van de 45 bedrijven uit het onderzoek geven aan nog geen plannen te hebben voor verduurzaming van hun bedrijf in de toekomst. Begin met het nadenken hierover en stel ook doelen voor ’laaghangend fruit’. Dit helpt je vizier scherp te houden, en op deze wijze neem je ook je medewerkers mee in het proces van verduurzamen. Een strategie helpt je herinneren aan wat het doel is en hoe je daar komt. 

Vooroplopers versus laatkomers duurzaamheid 

Hieronder volgt een opsomming van de voor- en nadelen van het op tijd beginnen met verduurzamen van je bedrijf ten opzichte van wachten met verduurzamen. Er valt voor beide opties wat te zeggen en wat wel en niet werkt kan voor jouw bedrijf verschillen. Probeer hier een middenweg in te vinden.


Wil je meer weten over de dienstverlening van Alfa in de transportsector? Neem dan contact op met een adviseur van het dichtstbijzijnde kantoor of kijk op Alfa Transport.

 
Arthur Zantinge

Arthur Zantinge

Senior adviseur duurzaamheid

088 2531055 | azantinge@alfa.nl


Meer over Arthur