Banner

CAO Beroepsgoederenvervoer definitief

30 juni 2021

Eind mei was al een CAO-onderhandelingsresultaat bereikt door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De achterban moest nog geraadpleegd worden. Deze heeft inmiddels met ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe CAO voor de transportsector, die een looptijd heeft van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Wat betekent dit voor jou als werkgever? In dit artikel praten we je bij.

Salarisontwikkeling

Met ingang van 1 juli aanstaande gaan de loonschalen A t/m H met 3,5 procent omhoog. Ook de verblijfskosten zullen stijgen, maar dan met 2,7 procent. Met de salaris-verwerking van juli/vierwekenperiode 7 zullen wij zonder jouw tegenbericht de loonsverhoging toepassen. Roept dit vragen bij je op, neem dan contact op met jouw contactpersoon voor de salarisverwerking. Per 1 januari 2022 stijgen de salarissen nogmaals, maar dan met 3,25 procent. Ook de verblijfkosten gaan omhoog. Deze stijging is afhankelijk van de consumentenprijsindex, maar zal maximaal 3,25 procent zijn.

Persoonlijk Keuze Budget (PKB)

Het PKB wordt een keuze. Het verplichte karakter van de regeling komt te vervallen. Als werkgever kun je met jouw werknemers afspraken maken om het PKB op vrijwillige basis te continueren. Ze zijn niet langer verplicht om deel te nemen.

Eerder stoppen met werken zware beroepen

Met ingang van 1 januari 2022 komt er een regeling die het eerder stoppen met werken mogelijk maakt. Hiervoor zal een werkgeversbijdrage worden gevraagd van maximaal 0,75 procent van het sociaal verzekerd loon. Inhoudelijk zullen hierover nog nadere afspraken worden gemaakt.

Arbeidsomstandigheden

De CAO-partijen hebben afgesproken dat er een onderzoek komt naar de arbeidsomstandigheden rondom rolcontainers. De kosten van dit onderzoek worden gefinancierd vanuit het SOOB-fonds. Een andere afspraak is dat nieuwe vrachtauto’s (met ingang van orderdatum 1 juli 2021) moeten zijn voorzien van een standkachel en standairco indien de chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust geniet.

Aanvang CAO-onderhandelingen 2023

Om te voorkomen dat het weer zo lang duurt voor er een nieuwe CAO is, hebben de CAO-partijen afgesproken dat ze tijdig gaan onderhandelen met als doel een nieuwe CAO per 1 januari 2023.

Je begrijpt dat wij bovengenoemde onderwerpen in dit nieuwsartikel niet uitputtend kunnen behandelen. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij gaan graag in op jouw situatie.