Banner

Mestproductieplafond vanaf 2024 in lijn met derogatiebeschikking

2 januari 2024 | Door:  Jeroen van den Hengel

Minister Adema wil de hoogte van het nationale mestproductieplafond vanaf 2024 in lijn brengen met de derogatiebeschikking. Hij verwacht dat er geen maatregelen nodig zijn om onder het mestproductieplafond van 2024 te blijven. Voor 2025 zijn waarschijnlijk wel extra maatregelen nodig. 

In 2024 mogelijk geen maatregelen nodig

De verwachting is dat we in 2024 onder het afgesproken mestproductieplafond blijven. Wel wordt nu al een aantal besluiten genomen, om te voorkomen dat de mestproductie kan groeien:

Vanaf 2025 extra maatregelen 

Voor het jaar 2025 wordt echter verwacht dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zullen zijn om de mestproductie binnen de gestelde grenzen te houden. De gevolgen van de bovengenoemde maatregelen worden in de gaten gehouden, en ook de resultaten van de landelijke beëindigingsregelingen Lbv en Lbv-plus.

Om de mestproductie in 2025 met ongeveer 10 procent te verminderen, overweegt de minister diverse ingrepen, waaronder een mogelijk verhoogd afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten. Deze maatregel beoogt een daling van de mestproductie in Nederland te bewerkstelligen. Over de hoogte van dit afromingspercentage zal hij in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit de sector.

De genoemde maatregelen zijn met name gericht op de melkveesector. Eventueel aanvullende maatregelen kunnen mogelijk ook de varkens- en/of pluimveesector raken.

Nieuwe mestproductieplafonds in Meststoffenwet 

Om aan de vereisten van de derogatiebeschikking te voldoen, zal Nederland de wet moeten aanpassen. Doel is om de nieuwe, lagere mestproductieplafonds uiteindelijk vast te leggen in de Meststoffenwet. Voor het jaar 2024 wordt deze aanpassing echter geregeld via een ministeriële regeling om tijdig te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de derogatiebeschikking.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen