Banner

Wat kan ik doen om erfbelasting op het vermogen van mijn boomkwekerij te minimaliseren?

19 oktober 2017 | Door:  Linda Kroon-Joosten

Na een leven lang werken heeft u een mooie kwekerij opgebouwd. Als u overlijdt, komt de Belastingdienst met een vrachtwagen voorrijden om een deel van dit vermogen mee te nemen. Hoe kan de erfbelasting over de onderneming zo laag mogelijk worden gehouden?

Over deze vraag wordt vaak te laat nagedacht. Indien men overlijdt en geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet hoe de vererving plaatsvindt. Met een testament kan deze vererving worden gewijzigd. Misschien is het wel helemaal niet de bedoeling dat degene die op grond van de wet uw erfgenamen zijn, ook uw kwekerij erven. In het geval er sprake is van een langstlevende en kinderen worden alle bezittingen en schulden aan de langstlevende toebedeeld. Dit geldt ook voor het ondernemingsvermogen. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende. Als er meerdere kinderen zijn en één daarvan is de beoogde opvolger zal voorgaande vererving niet wenselijk zijn. Ook als uw kinderen de onderneming (nog) niet overnemen, maar uw partner verder gaat  met het bedrijf is de wettelijke verdeling niet wenselijk. Daarnaast zijn er nog tal van andere zaken die men via een testament kan regelen. Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat uw vermogen van de boomkwekerij ook bij de ‘koude kant’ terecht komt als één van uw kinderen in een echtscheiding verwikkeld raakt?

Bedrijfsvermogen

Een andere belangrijk aandachtspunt is de te betalen erfbelasting. Hiervoor gelden verschillende vrijstellingen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is hier een belangrijk voorbeeld van. Voor het mogen toepassen van deze regeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In 2017 bedraagt de vrijstelling maximaal € 1.063.479,- voor 100% van de waarde van de onderneming en boven het genoemde bedrag 83%. Een zeer ruime vrijstelling dus! Voor veel boomkwekers is deze vrijstelling een middel om de continuïteit van de onderneming na een overlijden te waarborgen. Om hier gebruik van te kunnen maken is het belangrijk dat de vererving juist is geregeld. Het juiste testament is hierbij absoluut noodzakelijk. Indien een van de kinderen de beoogde bedrijfsopvolger voor de boomkwekerij is, dient hij/zij als bedrijfsopvolger in het testament te worden benoemd. Alleen in dat geval kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. Daarnaast kan men in het testament ook regelen dat de overige erfgenamen verzorgd achterblijven.

Omdat er veel soorten testamenten zijn en de vrijstelling voor ondernemingsvermogen ruim is, is het belangrijk een testament te hebben dat volledig is afgestemd op uw specifieke situatie en wensen. Bovendien wijzigt de wetgeving en jurisprudentie regelmatig, waardoor het noodzakelijk is het testament periodiek te laten nakijken op actualiteit. Daarnaast is het ook belangrijk dat uw testament goed aansluit bij uw huwelijkse voorwaarden, akte van vennootschap onder firma, statuten van uw bv en aandeelhoudersovereenkomst. Indien dit elkaar namelijk tegenspreekt, kan dit er alsnog voor zorgen dat de faciliteit niet of niet volledig kan worden benut. Win hiervoor advies in bij een deskundig adviseur!

Bronvermelding: Vakblad De Boomkwekerij - oktober 2017

Linda Kroon-Joosten

Linda Kroon-Joosten

Juridisch adviseur

088 2531777 | ljoosten@alfa.nl


Meer over Linda