Banner

Zó voorkom je dat de Belastingdienst belastingrente in rekening brengt

4 september 2023 | Door:  Denny Ouwerkerk

De Belastingdienst heeft tijdens de coronapandemie de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01 procent om ondernemers tegemoet te komen. Deze verlaging gold tot 1 oktober 2020. Momenteel bedraagt de belastingrente voor vennootschapsbelasting 8 procent. Het plan lag klaar om dit te verhogen naar 10,5 procent. Het kabinet vindt deze verhoging gezien de onzekere economie echter niet wenselijk. Daarom wordt het percentage tijdens de voorjaarsbesluitvorming opnieuw bekeken. De belastingrente voor alle andere belastingen is per 1 juli verhoogd van 4 procent naar 6 procent. Het loont dus om de belastingrente zoveel mogelijk te beperken.

De Belastingdienst brengt die rente in rekening wanneer je belasting verschuldigd bent. Daarnaast vergoedt de Belastingdienst belastingrente als je geld terugkrijgt en de aanslag te laat wordt opgelegd.

Termijnen

In de vennootschapsbelasting ben je belastingrente verschuldigd als een aanslag zes maanden na afloop van het belastingjaar wordt opgelegd. In de inkomstenbelasting betaal je rente wanneer je aangifte doet na 1 mei volgend op het jaar waarover je belastingaangifte doet of wanneer de Belastingdienst van je aangifte afwijkt.

Tip: zorg dus dat er tijdig een voorlopige aanslag wordt aangevraagd zodat de Belastingdienst geen belastingrente in rekening brengt.

Bijzondere situaties

Einde van boekjaar gedurende het jaar
In de vennootschapsbelasting zijn er situaties waarbij het boekjaar eerder eindigt dan het kalenderjaar. Het is belangrijk om rekening te houden met de gevolgen hiervan. Het boekjaar kan bijvoorbeeld eindigen als gevolg van een gebroken boekjaar, de voeging in een fiscale eenheid, ontbinding of herstructurering.

Bijvoorbeeld: bij voeging van een vennootschap per 1 april 2023 in een fiscale eenheid eindigt het fiscale boekjaar van die gevoegde vennootschap op 1 april 2023 (vanwege het eindigen van de zelfstandige belastingplicht). Dit heeft tot gevolg dat de Belastingdienst rente in rekening brengt vanaf 1 oktober 2023 (zes maanden na het eindigen van de zelfstandige belastingplicht). Ga je ervan uit dat de aangifte pas voor 1 juli 2024 hoeft te worden ingediend? Dan zal de Belastingdienst een fors bedrag aan belastingrente in rekening brengen.

Bij een belastbaar bedrag van 500.000 euro over het boekjaar tot 1 april 2023 is 115.400 euro vennootschapsbelasting verschuldigd. Als de (voorlopige) aanslag op 1 juli 2024 wordt opgelegd, wanneer dat normaal gesproken bij een volledig boekjaar zou moeten, dan is naast de belasting 6.949 euro belastingrente verschuldigd.

Vaststaan van geld bij de Belastingdienst ten gevolge van een eerder betaalde voorlopige aanslag
Stel dat er een (voorlopige) aanslag wordt opgelegd, terwijl het verschuldigde bedrag een deel van de periode waarover de belastingrente wordt berekend, al op de bankrekening van de Belastingdienst stond. Over de periode mag de Belastingdienst niet alsnog rente berekenen. Dit oordeelde de Hoge Raad eind 2022. Het loont in zo’n situatie om bezwaar te maken. Op deze manier kan de te veel betaalde belastingrente worden teruggekregen.

Advies

Belastingrente is een ingewikkeld onderwerp en kent veel haken en ogen. Het is belangrijk om te zorgen dat er op tijd voorlopige aanslagen worden aangevraagd. Neem hierover gerust contact op met de belastingadviseur of de klantbeheerder.

Wij denken graag mee als er vragen zijn over belastingrente of als je van mening bent dat er ten onrechte belastingrente in rekening is gebracht.

Denny Ouwerkerk

Denny Ouwerkerk

Senior fiscaal adviseur

088 2532491 | douwerkerk@alfa.nl


Meer over Denny