Banner

Telers moeten meer samenwerken, maar hoe doe je dat?

24 september 2018 | Door:  René Grootscholten

De laatste tijd hebben een paar ondernemers in de glastuinbouw de handen ineengeslagen. Als het aan de Rabobank en de Federatie Vruchtgroentenorganisaties (FVO) ligt, gaan de komende jaren meer ondernemers samenwerkingsverbanden aan. Want samen verder gaan kan de slagkracht van individuele bedrijven sterk vergroten. Maar waarom zou je samenwerken? En wat kan het opleveren?

Het was groot nieuws voor de vakpers, het samengaan van Looye Kwekers en RedStar. In één klap ontstaat een van de grootste tomatenproducenten van Nederland. De aankondiging was amper twee maanden oud of in het World Horti Center ging het op 3 september weer over samenwerking. Tijdens het congres ‘Toekomstbestendigheid van de glasgroentesector’ pleitten meerdere sprekers ervoor dat telers elkaar meer gaan opzoeken. Dat hoeft niet per se in de vorm van fusies, er zijn ook andere vormen van samenwerking denkbaar. En wat voor de glasgroente geldt, geldt ook voor de sierteelt.

Meerdere trends

Er zijn meerdere trends aanwijsbaar die erop duiden dat het familiebedrijf niet langer meer het bedrijfsmodel van de toekomst is, zoals sectorspecialist tuinbouw Arne Bac van Rabobank Nederland al constateerde. Een paar veelzeggende feiten:

• Verwacht wordt dat 80 tot 85% van de glasgroentebehoefte over tien jaar door slechts tien grote bedrijven (of groepen bedrijven) wordt geproduceerd
• Aan de retailkant blijven ook steeds minder maar wel grotere ketens over
• Jaarlijks gaat vijf tot zeven procent van de siertelers stoppen
• Acht van de tien siertelers die ouder zijn dan 55 jaar hebben geen bedrijfsopvolger

Wat levert het op?

Samenwerking levert voordelen op, als het goed is. Twee telers van planten in verschillende potmaten worden ineens een totaalleverancier voor hun afnemers. Een leverancier die sterker staat in de onderhandelingen, makkelijker en beter kan verkopen en misschien wel een hogere middenprijs weet te realiseren. Twee of meer ondernemers die samenwerken kunnen kosten delen, zoals die van sales en marketing. Bovendien kan de kennis van de één de ervaring van de ander weer aanvullen. Redenen genoeg dus.

Maar waarom niet?

Toch staan veel telers niet te trappelen om die samenwerking te zoeken. Er is niet altijd vertrouwen in de samenwerking, partners zijn onvoldoende gelijk aan elkaar, er zijn teleurstellingen uit het verleden die belemmerend werken en telers zijn bang hun eigen vrijheid op te geven. Een samenwerking, en al helemaal in de vorm van een fusie of een overname, is ook niet van vandaag op morgen beklonken.

Is een fusie of een samenwerking iets voor mij?

Het is daarom nú het moment om na te denken of je bedrijf wel klaar is voor die toekomst. En dat is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. Telers die willen samenwerken, moeten zelf het initiatief nemen, was de conclusie tijdens het glasgroentecongres. Maar wat is een geschikte samenwerkingspartner voor jou?

Als tuinbouwspecialist is Alfa een goede sparringpartner. We hebben een actueel en duidelijk beeld van de markt en de onderlinge krachtsverhoudingen. Met die expertise kunnen we een helder licht laten schijnen over een mogelijk toekomstig bedrijfsmodel.

Alfa Fusies en Overnames

En komt het tot een fusie of overname, dan hebben we ook expertise in huis: in de vorm van Alfa Fusies en Overnames. Door de korte lijnen is een efficiënt en vertrouwelijk proces gewaarborgd. Misschien is samenwerken met een collega voor jou nog geen onderwerp waarvan je wakker ligt. Advies van Alfa: wacht niet zo lang met nadenken tot het te laat is. Neem contact op met je adviseur en ga samen op zoek naar een futureproof bedrijfsmodel. Je weet ons te vinden.

René Grootscholten

René Grootscholten

Bedrijfskundig adviseur

088 2532475 | rgrootscholten@alfa.nl


Meer over René