Banner

Dit jaar of volgend jaar dividend uitkeren? Let op de wijzigingen in box 2!

12 september 2023 | Door:  Leander Hoek

In 2023 geldt een vast tarief van 26,9 procent in box 2 van de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2024 verandert dat: over de eerste 67.000 euro aan inkomen in box 2 geldt dan een tarief van 24,5 procent. Over het meerdere betaal je een tarief van 31 procent. Je hebt tot en met 31 december 2023 om te anticiperen op deze wijziging, bijvoorbeeld door in 2023 dividend uit te keren. Wel of niet doen?

Wanneer belastingheffing in box 2?

In box 2 betaal je belasting over je inkomen uit aanmerkelijk belang. Bij een aanmerkelijk belang heb je, al dan niet samen met je partner, minimaal 5 procent van de aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap. Onder inkomen valt het uitkeren van dividend, het verkopen van de aandelen, het schenken van de aandelen of het overgaan van de aandelen via overlijden.

Het tarief in box 2 is momenteel 26,9 procent. Nadat de dividendbelasting van 15 procent als voorheffing is afgedragen, moet nog 11,9 procent via de aangifte inkomstenbelasting worden betaald. Let op, vraag tijdig een voorlopige aanslag aan zodat je niet tegen belastingrente en/of boetes aanloopt.

Doel van extra (verlaagde) tarief

Het kabinet wil belastingplichtigen aansporen om vaker winst uit te keren uit de bv tegen het lage tarief. Dit heeft als gevolg dat er minder belastinguitstel plaatsvindt. Het kabinet wil met de opbrengst belastingplichtigen compenseren die in de periode 2017 tot en met 2020 te veel belasting in box 3 hebben betaald. Ook heeft deze wijziging als doel om werkenden, ondernemers en dga’s fiscaal meer gelijk te behandelen.

Doe je voordeel met de tariefswijziging

Ben je van plan om dit jaar nog 67.000 euro of minder dividend uit te keren? Dan loont het om rekening te houden met de wijziging in box 2 en te wachten tot volgend jaar. Bijvoorbeeld: als je in 2023 50.000 euro aan dividend uitkeert, betaal je hier 13.450 euro aan box 2-belasting over. Als je wacht, en dus in 2024 50.000 euro aan dividend uitkeert, betaal je hier 12.250 euro aan box 2-belasting over. Het voordeel dat je behaalt door te wachten is dan 1.200 euro.

Als je van plan bent om in 2024 een hoge dividenduitkering van 100.822 euro of meer te doen, loont het om het dividend nog in 2023 uit te keren. Bijvoorbeeld: als je in 2023 200.000 euro aan dividend uitkeert, betaal je hier 53.800 euro aan box 2-belasting over. Keer je in 2024  200.000 euro aan dividend uit, dan betaal je hier 57.645 euro aan belasting over. Het voordeel door de dividenduitkering naar voren te halen is dan 3.845 euro.

Let wel, het naar voren halen van de box 2-belasting kan ook tot een rendementsnadeel leiden. Over de belastingheffing die je naar voren haalt kan immers geen rendement meer worden behaald. Daarnaast zorgt een dividenduitkering in 2023 ervoor dat dit vermogen meetelt in de berekening van je box 3-belasting. (Mits het vermogen op 1 januari 2024 tot je privévermogen behoort.)

Let op: bovengenoemd voordeel bestaat in 2024. Door de voorgenomen verdere afbouw van de algemene heffingskorting vanaf 2025 zal ook de marginale belastingdruk op dividenduitkeringen vanaf 2025 wijzigen.

Dubbel voordeel met een fiscale partner

Als je een fiscale partner hebt, kun je bij dividenduitkeringen tot 134.000  euro (twee keer 67.000 euro) gebruikmaken van het lage tarief van 24,5 procent. Het inkomen kan dan vrij worden toegerekend tussen partners. Hiermee verdubbelt het voordeel van het lage tarief.

Advies

Ben je van plan om dit jaar of volgend jaar dividend uit te keren? Of wil je bijvoorbeeld je aandelen vervreemden? Houd rekening met de wijzigingen in box 2. Wij denken hierover graag met je mee. Neem gerust contact op met je belastingadviseur of je klantbeheerder.

Leander Hoek

Leander Hoek

Fiscaal adviseur

088 2532542 | lhoek@alfa.nl


Meer over Leander