Banner

Zorglandbouw een optie voor jou?

23 augustus 2023 | Door:  Jan van der Vegt

We zien dat meerdere agrarische ondernemers zich gaan richten op Multi Functionele Landbouw(MFL). Dit heeft vaak te maken met de intrinsieke interesse van de ondernemer en het beeld dat uitbreiden van de primaire tak niet langer het voornaamste doel is. Bij de overweging voor een 2e bedrijfstak adviseren wij om kritisch te zijn op de aanvullende kasstroom en het  verdienmodel. We zien in praktijk dat verdienmodellen soms te positief voor het voetlicht worden gebracht met een (te) hoge Return on Investment (ROI). Soms is het plan ook erg afhankelijk geworden van subsidies. Wees daarom kritisch op het voorgestelde rendement en terugverdientijd.

Bij MFL kan onder andere gedacht worden aan:

Zorg op de boerderij

In dit artikel zoomen we in op zorgverlening op het boerenbedrijf als aanvulling op het  verdienmodel. Vaak hebben deze ondernemers een bepaalde affiniteit met de doelgroep en het blijkt in de praktijk dat zorg op de boerderij een absolute meerwaarde kan hebben voor de mensen die de zorg nodig hebben. De persoonlijke aandacht en de omgeving worden vaak zeer gewaardeerd. We zien ook dat het runnen van een zorgboerderij een professionele aangelegenheid is, waar voldaan moet worden aan strenge wet- en regelgeving. Veelal wordt er ook met externe arbeid gewerkt om de specifieke zorgtaken goed te kunnen uitvoeren.

Voor nadere informatie over zorgboerderijen check de site https://www.zorgboeren.nl
Deze site is opgezet door de Federatie Landbouw en zorg. Op deze site is een goede oriëntatie mogelijk voor zowel toekomstige zorgleveranciers als zorgzoekenden.

Om deze neventak goed in te richten is een gedegen oriëntatie een must. De volgende zaken zullen dan absoluut de revue passeren:

SABE regelingen

Wilt je hulp bij het maken van je plannen, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van je bedrijf of het maken van een bedrijfsplan? Dan zijn er mogelijkheden om SABE- subsidie aan te vragen. Bij toekenning daarvan komt er een bedrag beschikbaar van 1.500 euro. Daarmee kun je een erkend en gecertificeerd SABE adviseur inschakelen die je helpt bij je plannen. Openstelling SABE kennisvoucher van 1 september 2023 tot 13 oktober 2023.

Op het thema “Duurzaam ondernemerschap zijn er vier onderdelen waarvoor je een voucher kunt aanvragen:

Voor meer informatie over de SABE regelingen kunt je terecht op de website van RVO.nl.

Alfa Accountants en Adviseurs

Bij Alfa snappen we heel goed dat het roerige tijden zijn op het agrarische bedrijf als gevolg van wet- en regelgeving en veranderende marktomstandigheden. De bedrijfsadviseurs van Alfa kunnen je helpen als klankbord. Zij hebben jaren lange ervaring in de agrarische sector en daarnaast kunnen zij je helpen met het opstellen van bedrijfsplannen en aanvragen van subsidie- vormen.

Mocht je vragen hebben, dan kun je terecht bij onze (SABE gecertificeerde ) bedrijfsadviseurs.

Lees meer over bedrijfsstrategieën voor veehouders.

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Relatiemanager

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan