Banner

Gecombineerde opgave; het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid is van start!

16 februari 2023 | Door:  Marloes ter Woerds

De Gecombineerde Opgave is de jaarlijkse opgave voor agrarische ondernemers. Met deze opgave lever je gegevens aan bij RVO.nl voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en diverse subsidies. Vanaf 1 maart tot en met 15 mei is het weer mogelijk om de Gecombineerde Opgave in te dienen. Dit jaar zijn er diverse zaken veranderd. Met als  grootste verandering het intekenen van de percelen en het opgeven van de eco-regelingen.

Intekenen percelen

Vanaf 1 februari kun je in “Mijn Percelen” alvast je percelen bijwerken en de landschapselementen, sloten en bufferstroken intekenen. Landschapselementen zijn subsidiabel in het nieuwe gemeenschappelijk landbouw beleid (GLB) en kunnen meetellen als niet-productieve grond. Sommige landschapselementen en bufferstroken komen tevens in aanmerking voor uitbetaling van de eco-premie. Het is daarom verstandig om alvast aan de slag te gaan om deze te registreren,  voor meer informatie lees ook: Mestuitrijseizoen, waterlopen en bufferstroken geplaatst op onze website.

Opgave van eco-activiteiten

Naast het doorgeven van de jaarlijks terugkerende gegevens, de (extra) vragen over de landbouwtelling en de mestwetgeving, moet er dit jaar ook een opgave van eco-activiteiten worden gedaan. Voorbeelden van toe te passen eco-activiteiten zijn het toepassen van een rustgewas, een stikstofbindend- en eiwitgewas, langjarig grasland, grasland met kruiden of klaver, onderzaaien vanggewas, groenbedekking, verlengde weidegang, groene braak en/of landschapselementen hout. Lees ook: Nieuwe GLB eco-premie: ga jij voor brons, zilver of goud?! 

Hulp nodig?

Wil jij weten of je aan de basiseisen voldoet en voor de  eco-regeling in brons, zilver of misschien wel goud valt? Alfa helpt graag bij het bijwerken van de percelen en het aanvragen van de GLB-subsidies 2023.

Het invullen van de Gecombineerde Opgave, is onderdeel van het ToM-pakket van Alfa. Met ToM – het Totaal overzicht Mineralen – nemen we jou werk uit handen.

Heb je hierbij ondersteuning nodig? Neem dan tijdig contact op met je bedrijfskundig adviseur bij Alfa. De extra werkzaamheden rondom het intekenen van de percelen vereisen een zorgvuldige planning en wij doen onze uiterste best om jullie allemaal van dienst te kunnen zijn.

Belangrijke data:

1 februari t/m 15 mei:    Intekenen van landschapselementen en bufferstroken
1 maart t/m 15 mei:  Het invullen van de Gecombineerde Opgave
  Aanmelden van de eco-activiteiten
Tot 15 oktober   Wijzigingen eco-activiteiten doorgeven (in de Gecombineerde Opgave )
15 okt t/m 30 november: Doorgeven definitieve aanvraag
Marloes ter Woerds

Marloes ter Woerds

Bedrijfskundig adviseur

088 2531253 | mterwoerds@alfa.nl


Meer over Marloes