Agrarisch bedrijfsadvies

Je zit bij Alfa aan tafel met ervaren agrarische adviseurs en accountants, die de agrosector als geen ander kennen. We omringen je graag met lokale brede specialistische kennis op het gebied van melkveehouderij, akkerbouw, pootgoed, bloembollen, intensieve veehouderij, paardenhouderij en meer. 

Sommige ontwikkelingen zijn van belang voor je bedrijfsstrategie, andere hebben invloed op je financiële slagkracht op korte of lange termijn. Denk aan het stikstofdossier en droogte. Lees hier alle actualiteiten over stikstof. 

Dienstverlening agrarische bedrijfsadvies

We leveren een totaalpakket aan agrarische diensten. Bekijk hiervoor ook de dienstenpaginaAanvullend bieden we voor agrarische bedrijven de volgende diensten: 

Digitaalboekhouden met Mijn Alfa

Zelf je administratie, boekhouding en/of salaris regelen? Dat kan! Met behulp van onze nieuwe applicatie Mijn Alfa kun je eenvoudig digitaal je facturen verwerken. Zo hou je overzicht en grip op je facturen. Daarnaast zijn al je facturen gearchiveerd en deze kun je 24/7 raadplegen, waar je ook bent. Lees meer informatie over Mijn Alfa. 

Agrarische bedrijfsovername

Sommige ondernemers stellen het zo lang mogelijk uit, anderen zijn er al jaren mee bezig: een opvolger zoeken voor hun agrarische bedrijf. Een bedrijfsovername is maatwerk en vereist deskundige begeleiding. Zowel bij het fiscale en juridische gebied, maar zeker ook bij het emotionele aspect. Omdat het opvolgingstraject vijf tot tien jaar kan duren, werken onze agrarische adviseurs met een duidelijk stappenplan. Tijdig starten met de voorbereiding is dus belangrijk. Alfa kan je hierbij als agrarisch adviesbureau met een team van professionals van dienst zijn. Klik hier voor meer informatie over agrarische bedrijfsovernames. 

BedrijfsAnalyseSysteem (BAS) en BedrijfsAnalyseSysteem Melkvee Plus

Ondernemen in een tijd als deze vraagt om goede managementinformatie. Informatie die actueel, uitgebreid en gebruiksvriendelijk is. Daarvoor gebruikt Alfa het BedrijfsAnalyseSysteem (BAS), waarmee je een nauwkeurige analyse van je eigen cijfers krijgt. Dat kan zowel per jaar als per kwartaal. Met de rapportage krijg je inzicht in de huidige situatie en/of handvatten om tijdig bij te sturen. 

Naast de vergelijking met je eigen begroting (lig ik op koers?) is er ook de mogelijkheid om een vergelijking met collega- agrarische bedrijven te maken. Dit kan via groepsoverzichten van bedrijven die qua intensiteit (kg melk/ha) het best vergelijkbaar zijn met jouw agrarisch bedrijf. Deze overzichten geven inzicht, op welke punten je beter scoort dan collega bedrijven en waar je mogelijk nog winst kan behalen. 

BAS is een meerwaarde voor iedere agrarisch ondernemer. Je contactpersoon binnen Alfa vertelt je graag meer over de mogelijkheden van BAS.  
Ben jij een melkveehouder? Lees hier meer over BAS Melkvee Plus, het BedrijfsAnalyseSysteem voor melkveehouderijen.

Naast de administratieve verwerking voor agrarische bedrijven, helpen wij je met prognoses en begrotingen. Ook verzorgen we:

  • btw-aangiften
  • aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
  • en stellen we jaarrekeningen voor je samen. 

KringloopWijzer  

De KringloopWijzer brengt voor elk melkveehouderijbedrijf de mineralenkringlopen in beeld. Vanuit deze kringloopscores volgen onder andere de excreties van stikstof en fosfaat, mineralenbenutting en emissies. De scores worden in de dagelijkse praktijk veelal op twee manieren benaderd: actief, door de bedrijfsvoering te analyseren en te optimaliseren of passief, door alleen aan de administratieve verplichtingen te voldoen.  

Als ondernemer in de agrarische sector heb je te maken met tal van wettelijke verplichtingen. De sector zet zich hard in om de mineralenefficiëntie te verbeteren. Belangrijk omdat je met een hogere mineralenbenutting economisch voordeel behaalt en ontwikkelingsruimte creëert voor jouw bedrijf.  We ondersteunen je actief bij het voldoen aan de gebruiksnormen en mestverwerkingsplicht. 

Gecombineerde opgave 

De Gecombineerde opgave is de jaarlijkse opgave voor agrarische ondernemers. Met deze opgave lever je gegevens aan bij RVO.nl voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en diverse subsidies. De Gecombineerde opgave is een belangrijk meetmoment van je bedrijfssituatie. De gegevens die je invult zijn van belang voor diverse regelingen, en voor de uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningspremie, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie. Daarom is het essentieel dat je alle gegevens correct en tijdig indient. Je zit immers niet te wachten op een eventuele mestboete of korting op de bedrijfstoeslag. We zijn je graag van dienst bij het verzorgen van de Gecombineerde opgave en kunnen je helpen met:  

  • Het volledig en juist invullen van je opgave; 
  • Inhoudelijke vragen en advies over de opgave, de betalingsrechten en de daarbij geldende voorwaarden over bijvoorbeeld subsidiabele oppervlakte en vergroening; 
  • Het (samen) doornemen van je opgave voor een inhoudelijke controle. 

Ken je het Totaal overzicht Mineralen al? 

Het invullen van de Gecombineerde opgave, inclusief het bijwerken van Mijn percelen en de aanvraag van de bedrijfstoeslag, is onderdeel van het ToM-pakket van Alfa. Met ToM – het Totaal overzicht Mineralen – nemen we jou werk uit handen. 

Lokaal duurzaam waarde toevoegen 

Maar ook duurzaamheid is voor veel ondernemers een belangrijk onderwerp. Wij zijn niet voor niets een Corp en werken aan en ondersteunen het ontwikkelen van een lokale duurzame economie. En daarin ondersteunen wij als agrarisch accountantskantoor jou graag. Er zijn diverse subsidies die kunnen helpen bij (duurzame) investeringen. Onze agrarische Alfa-adviseurs zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving. 

Lokaal samenwerken met Alfa-kantoren 

Doordat we bij Alfa in Groningen nauw samenwerken met de agrarische bedrijfskundigen van onze Alfa-kantoren in Assen, Hoogeveen en Klazienaveen, kunnen we meer daadkracht, snellere kennisdeling en diepgang op specialistische terreinen leveren, daar waar jij dat nodig hebt.  

Heb je een  vraag over de financiele positie van jouw onderneming? Of wil je nader kennismaken met Alfa Accountants en Adviseurs? Wij zijn je graag van dienst. Neem gerust contact op met:

Pieter Boelens, Senior Bedrijfskundig Adviseur

Erwin Westerhof, Relatiemanager

Wouter Vieveen, Bedrijfskundig adviseur

Met vestigingen in Groningen en Assen zijn wij lokaal dichtbij!