Banner

Wat is CSRD?

1 augustus 2023 | Door:  André Hek

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Het is een Europese richtlijn waarin bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over duurzaamheid en niet-financiële prestaties.

Door het opstellen van deze rapportage worden bedrijven gestimuleerd om actiever te werken aan hun duurzaamheidsdoelen en verantwoordelijkheden op het gebied van maatschappij en milieu.

Voor jou als ondernemer heeft het rapporteren van de impact van jouw bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij belangrijke voordelen:

 1. Transparantie en verantwoordingsplicht
  Door duurzaamheidsrapportages te publiceren, laat je zien dat je als bedrijf openstaat voor verantwoording en dat je bereid bent om belanghebbenden te informeren over je niet-financiële prestaties. Dit vergroot het vertrouwen en de geloofwaardigheid bij investeerders, klanten, werknemers en andere belangrijke partijen.
   
 2. Concurrentievoordeel
  Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor consumenten en investeerders. Het tonen van sterke duurzaamheidsprestaties kan je onderscheiden van concurrenten en nieuwe klanten, medewerkers en investeerders aantrekken die waarde hechten aan duurzaamheid.
   
 3. Toegang tot financiering
  Steeds meer investeerders stellen eisen op het gebied van duurzaamheid en laten deze verantwoordelijkheid meewegen in hun beslissingen. Door te rapporteren over je duurzaamheidsprestaties, vergroot je je aantrekkelijkheid voor deze investeerders en vergroot je mogelijk de toegang tot duurzame financieringsbronnen.

Wil jij je ook meer focussen op een duurzame onderneming en kan je daar een sparringpartner bij gebruiken? Neem dan contact op met André Hek  via telefoonnummer 088-253 1677 of mail naar ahek@alfa.nl

Wij kunnen je helpen bij het opstellen van een impactrapportage. Bekijk ons Impact- en jaarverslag 2022 (alfa.nl) eens  om scherper te krijgen waarover je kunt rapporteren of lees meer over hoe CSRD bijdraagt aan lange termijn waardecratie

André Hek

André Hek

Duurzaamheidsadviseur

088 2531677 | ahek@alfa.nl


Meer over André