Alfa Foodvalley

Je bedrijf, branche en uitdagingen, we willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie, met kantoren midden in de Foodvalley in Amersfoort, Barneveld en Ede. 

De grootse kracht van samenwerken 

“Wij geloven dat lokaal ondernemerschap de duurzame motor is van de economie en die motor willen we draaiende houden en krachtiger maken. Alfa Foodvalley is hier een succesvol voorbeeld van! In de Foodvalley-regio wordt intensief samengewerkt tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. 

Alfa is vanuit de kantoren Amersfoort, Barneveld en Ede dé accountant en adviseur voor ondernemers in de Foodvalley. “We willen de resultaten van ondernemers optimaliseren en lange termijn waarde creëren. Dat doen we door brede financiële kennis lokaal aan te bieden en te verbinden met specialistische regionale branchekennis. Daarbij participeren we actief in Living Lab Regio Foodvalley Circulair” vertelt Kees Cuperus, directievoorzitter bij Alfa Ede.

Living Lab Regio Foodvalley Circulair 

Henk Overbeek: “Als founder van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair delen we de urgentie en noodzaak om circulair te gaan werken in de Foodvalley-regio en spannen we ons in om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Dat doen wij door onze bijdrage te leveren aan de drie strategische doelen van het programma:
 
• duurzaam gebruik van grondstoffen 
• meer concurrerend vermogen van ondernemers en de regio 
• versterken innovatieve kennisregio.

We zijn trots dat we hieraan onze bijdrage kunnen leveren door bijvoorbeeld deel te nemen aan de diverse Lab Werkplaatsen en klankbordgroepen. Met onze specialistische kennis zijn wij van toegevoegde waarde in deze Labs en voor de individuele ondernemer.” 
(klik hier voor meer informatie).

Het Alfa duurzaamheidteam 

Het Alfa duurzaamheidteam zet zich in voor een circulaire economie. Remco Nonkes, accountant bij Alfa Amersfoort vult aan: “Een economie waarin afval niet meer bestaat en grondstoffen weer worden ingezet in de keten. Waarin energie en producten vooral hernieuwbaar zijn. Waarin menskracht, goederen en diensten optimaal worden benut. Ondernemen gericht op een circulaire economie. Anders gezegd: ondernemen met toekomst!”

Alfa in de Foodvalley

In de Foodvalley-regio staan we met meer dan 40 specialisten voor je klaar. Hét grote voordeel van Alfa is de combinatie van verschillende diensten onder één dak. Heb je een accountant of een fiscaal adviseur nodig? Zoek je fiscaal-juridisch advies of wil je kunnen terugvallen op kennis van salaris en personeel? Of wil je de beste adviseur op het gebied van subsidies, bedrijfskunde en fusies en overnames in huis halen? Welke vraag je ook hebt, je kunt bij Alfa altijd rekenen op advies op maat. Op een persoonlijke manier. 
Zo krijg je altijd het beste: een adviseur die weet wat er speelt en ook de ondernemers áchter het bedrijf door en door kent. Door brede financiële kennis lokaal aan te bieden en te verbinden met specialistische branchekennis blijven we dichtbij. Dichtbij de mens, achter de ondernemer komen de cijfers tot leven en krijgen ze pas echt betekenis. Dat maakt ons vak de moeite waard.

Kunnen wij je van dienst zijn of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.