Banner

Dreigt er financieel zwaar weer voor je onderneming? Dit zijn de do’s en don’ts!

30 mei 2023 | Door:  Gaby van Deursen

De terugbetalingsverplichting van onterecht ontvangen coronasteunmaatregelen is inmiddels begonnen. Het uitstel van belastingbetaling voor bedrijven vanwege de coronacrisis is ook voorbij. Oftewel: de overheid is (weer) begonnen met incasseren. Veel ondernemingen hebben de coronacrisis overleefd door deze mogelijkheden en komen nu (alsnog) in zwaar weer terecht. 

De gevolgen van de terugbetalingsverplichtingen zijn inmiddels zichtbaar in de faillissementscijfers. In de afgelopen maanden zijn deze aanzienlijk opgelopen ten opzichte van tijdens de coronacrisis. Enerzijds door de steunmaatregelen en het uitstel van belastingbetaling en anderzijds, omdat het moeilijker was een onderneming failliet te (laten) verklaren tijdens de coronacrisis. Wat moet je doen als je onderneming in financieel zwaar(der) weer raakt of dreigt te raken? In dit artikel gaan we in op de do’s en don’ts.

Overzicht en inzicht krijgen

Het klinkt cliché, maar het is zo: door overzicht krijg je inzicht en door inzicht krijg je overzicht. Het is daarom van belang dat de administratie op orde is. Zorg dat de facturen aan debiteuren zo snel mogelijk worden verzonden en dat deze zijn verwerkt in je administratie. Hetzelfde geldt voor de crediteurenadministratie: zorg dat deze inzichtelijk is, in ieder geval ten aanzien van openstaande bedragen en betalingstermijnen.

Bestudeer vervolgens de financiële situatie en stel jezelf kritische vragen:

Het op orde krijgen van de administratie, net als antwoord geven op bovenstaande vragen, kan heel lastig zijn. Schroom niet om je accountant om hulp te vragen. Die heeft tenslotte ervaring met administraties inrichten en analyseren.

Omzet verhogen

Financiële problemen kunnen op meerdere manieren worden opgelost. Een van de oplossingen is de omzet verhogen. Veel mensen hoor ik nu denken: “maar dat klinkt eenvoudiger dan het is!” Aan de ene kant klopt dat, maar een aantal zaken kunnen relatief eenvoudig worden doorgevoerd.

Veel ondernemingen voeren geen of te lage prijsverhogingen door. Iedere onderneming wordt echter geconfronteerd met prijsverhogingen als gevolg van de inflatie. Voer je uit angst geen of te beperkte prijsverhogingen door, dan gaat dit uiteindelijk ten koste van de onderneming. Voorbeeld: de leverancier heeft zijn prijzen verhoogd met tien procent vanwege de inflatie. Uit angst om klanten kwijt te raken voer jij slechts zeven procent prijsverhogingen door. Als de marge al klein was, kan dit uiteindelijk de strop zijn voor je onderneming.

Als uit de administratie blijkt dat het debiteurenbeheer één van de problemen vormt, dan is het van belang hier aandacht aan te besteden. De dienst of het product is immers geleverd en de debiteur dient vervolgens de betalingsafspraken na te komen. Oftewel de omzet moeten worden geïncasseerd in plaats van een openstaande post blijven. Regel de administratie goed in en zorg dat niet-betalende debiteuren tijdig en passend worden aangesproken. Vraag gerust een van de juristen van Alfa om hulp bij de inrichting van het herinnerings- en aanmaningssysteem voor debiteuren. Overleg daarnaast tijdig met de jurist over de vervolgmogelijkheden als het aanmaningssysteem onvoldoende effect heeft.  

Plan van aanpak

Bovenstaande mogelijkheden zijn relatief eenvoudig door te voeren. De antwoorden op de kritische vragen worden hierdoor echter niet opgelost. Aan de hand van de antwoorden op de kritische vragen is het noodzakelijk een plan van aanpak te maken. Denk bij het maken hiervan aan bijvoorbeeld wat te doen met de niet-noodzakelijke kosten. Daarnaast is het vereist een oplossing te bedenken voor de noodzakelijke kosten die nu of op termijn een probleem vormen. Vergeet echter ook niet te kijken naar manieren om de afzet te verhogen, zodat de omzet stijgt.

Ook voor het maken van het plan van aanpak geldt: Roep vooral hulp in! Iedere onderneming is anders en een plan van aanpak is dus maatwerk. Waar bij de ene onderneming een crediteurenakkoord de oplossing kan zijn, geldt voor een andere onderneming wellicht dat een (gedeeltelijke) overname of een herstructurering de oplossing is.

Aan de slag

Na het opstellen van het plan van aanpak begint de uitvoering. Het plan van aanpak is maatwerk en de uitvoering daarmee ook. Vast staat dat voor ieder traject geldt dat dit vaak maar één keer met succes kan worden ingezet dan wel opgestart. Het is dus van belang dit direct goed te doen. Betrek daarom een expert bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Don’t!

Een onderneming in zwaar weer is confronterend. De aanpak van problemen levert vaak slapeloze nachten op. Desondanks is de eerste don’t je kop in het zand steken. Struisvogelpolitiek heeft nog nooit iets opgelost en maakt problemen alleen maar groter.

Ondanks alle inspanningen om het roer om te gooien, blijft de mogelijkheid bestaan dat de onderneming alsnog failliet gaat. Als ondernemer ben je nog verder van huis als tijdens het faillissement blijkt dat je schuldeisers ongelijk hebt behandeld. Het uitgangspunt is daarom alle schuldeisers gelijk te behandelen. Als ondernemer kun je ook een schuldeiser zijn van de onderneming. Bevoordeel jezelf dus ook niet!

Is het faillissement in zicht of onvermijdelijk, informeer dan bij een expert over de risico’s en mogelijkheden na faillietverklaring ter voorkoming van ongewenste verrassingen in faillissement.

Conclusie

Overzicht en inzicht is noodzakelijk als je onderneming in financieel zwaar(der) weer verkeert of dreigt te raken. Hetzelfde geldt voor een plan van aanpak. Het is aan te raden hierbij tijdig experts in te schakelen.

Ben je op zoek naar experts om je onderneming in zwaar weer te helpen? Neem dan contact op met Gaby van Deursen of een van haar collega’s. Gaby is juridisch adviseur bij Alfa en focust zich op ondernemingen in zwaar weer.

Gaby van Deursen

Gaby van Deursen

Juridisch adviseur

088 2531682 | gvandeursen@alfa.nl


Meer over Gaby