BAS

Ondernemen in een tijd als deze vraagt om goede managementinformatie. Informatie die actueel, uitgebreid en gebruiksvriendelijk is. Daarom heeft Alfa het Bedrijfs Analyse Systeem (BAS).

De naam dekt de lading helemaal. Je krijgt een nauwkeurige analyse van je eigen cijfers. Dat kan zowel per jaar, per kwartaal en per maand. Natuurlijk is de toegevoegde waarde van BAS het grootst als je bovenop de cijfers zit: met een kwartaalrapportage. Met deze rapportage krijg je inzicht in je huidige situatie en/of handvatten om tijdig bij te sturen. Op welk terrein dan ook! 

Sinds de introductie maken al honderden agrarische ondernemers gebruik van BAS: van melkveehouder en varkenshouder tot pluimveehouder en fruitteler. Ook omdat BAS door Alfa continu wordt verbeterd. De nieuwste versie is vergaand aangepast aan de wensen van gebruikers en de technische mogelijkheden van deze tijd. Nog meer dan in het verleden is BAS een hulpmiddel in je dagelijkse bedrijfsvoering.

Ben jij een melkveehouder? Lees meer over BAS Melkvee Plus het Bedrijfs Analyse Systeem voor jouw melkveehouderij.

BAS geeft inzicht in je cijfers

Cijfers uit je eigen bedrijf zijn goud waard. Ze laten je zien of je bedrijfsvoering optimaal is of dat bijsturen gewenst is. De rapportage geeft inzicht in zowel technische als bancaire managementinformatie; zo houd je de vinger aan de pols wat betreft vermogensvorming en is je schuldenpositie in beeld.

Bedrijfsspecifieke begroting

De cijfers van jouw bedrijf krijgen nog meer betekenis als je een eigen jaarprognose als referentie in beeld brengt. Samen met een bedrijfskundig adviseur van Alfa maken wij een analyse van voorgaande jaren en vertalen dit rekening houdend met bedrijfsspecifieke factoren naar een visie voor de toekomst. Onze ervaring is, dat door deze vorm van analyseren en begroten het eenvoudiger wordt voor je om planmatig te werken en vooruit te kijken.

Benchmark

Naast de vergelijking met je eigen begroting (lig ik op koers?) is er ook de mogelijkheid om een vergelijking met andere collega-bedrijven te maken. Dit kan via groepsoverzichten van bedrijven die qua intensiteit (kg melk/ha) het best vergelijkbaar met jouw bedrijf.
Deze overzichten geven inzicht, op welke punten je beter scoort dan collega bedrijven en waar je mogelijk nog winst kan behalen.

Profiteer van onze expertise; naast actuele cijfers haal je ook de ervaring en expertise van Alfa in huis. Wij zijn dichtbij je bedrijf en thuis in de agrarische sector.

BAS zelf ontdekken?

BAS is een meerwaarde voor iedere agrarisch ondernemer. Je contactpersoon binnen Alfa vertelt je graag meer over de mogelijkheden van BAS.  Download hieronder één van de voorbeeldrapportages om een idee te krijgen van de mogelijkheden van BAS: