Subsidie Praktijkleren: investeer in leerlingen en medewerkers

Als werkgever die personeelsleden begeleidt die werken en leren, kun je subsidie aanvragen voor praktijkleerplaatsen in jouw bedrijf. Dit is mogelijk via de subsidieregeling praktijkleren, doorgaans in de periode van juni tot en met september. Alfa staat klaar om je te helpen bij de aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verschillende doelgroepen

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten van de begeleiding van leerlingen of studenten. Dit kan een MBO'er in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) zijn, maar ook HBO'ers in techniek en gezondheidszorg, promovendi, technologisch ontwerpers in opleiding (toio), VMBO'ers die een leer/werktraject volgen, en leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de entreeopleiding in het VMBO.

Wat is jouw voordeel?

De subsidie bedraagt maximaal 2.700 euro per jaar per deelnemer. Je vraagt deze aan per studiejaar achteraf bij de RVO. De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van beschikbare budgetten en het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie is er extra subsidie beschikbaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je als werkgever een erkend leerbedrijf zijn en een door alle partijen ondertekende praktijkovereenkomst hebben. Alleen diplomagerichte HBO- en MBO-opleidingen en opleidingen uit het Centraal Register Beroepsonderwijs (CREBO) komen in aanmerking. Voor VMBO-leerlingen moet het gaan om het derde en vierde leerjaar van een leer/werktraject dat leidt tot een startkwalificatie. Er geldt ook een urentoets en een aanwezigheidsregistratie.

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

Als je werkzoekenden of werkenden begeleidt die werkloos dreigen te worden en een (nieuwe) baan combineren met MBO-leren, kun je ook in aanmerking komen voor subsidie. Dit geldt voor kortlopende bij- en omscholingstrajecten van maximaal 40 weken. Het subsidiebedrag is maximaal 2.700 euro. De aanvraagperiode is doorgaans van juni tot juli.

Laat Alfa Consultants jou ondersteunen!

Heb je vragen over de Praktijkleren subsidie, ben je benieuwd of jij in aanmerking komt of wil je dat wij jouw subsidieaanvraag uit handen nemen? Bij Alfa hebben we subsidieadviseurs en salaris en personeelsadviseurs die jou kunnen helpen! Neem contact met ons op via subsidieadvies@alfa.nl of 088-2533242 om te ontdekken hoe wij je kunnen helpen bij het benutten van de mogelijkheden die deze subsidieregeling biedt.