SLIM subsidie: Investeren in Werknemersontwikkeling

De snel veranderende arbeidsmarkt vereist dat werkgevers anders naar scholing en ontwikkeling kijken. Werkgevers die hun werknemers in staat stellen zich te blijven ontwikkelen, hebben de meeste kans goede arbeidskrachten aan zich te binden. De Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in Mkb-ondernemingen (SLIM) is er om dit te ondersteunen.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

Er zijn meerdere deelonderwerpen waarop de SLIM subsidie kan worden aangevraagd:

Let op: de subsidie is niet bedoeld voor daadwerkelijke scholing van werknemers.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Kleine MKB-organisaties kunnen maximaal 80 procent van hun kosten vergoed krijgen, met een minimum van 5.000 euro en een maximum van 25.000 euro. Voor praktijkplaatsen geldt een maximum van 2.700 euro zonder ondergrens. Middelgrote MKB-ondernemingen kunnen maximaal 60 procent van de kosten vergoed krijgen.

Aanvraagperiodes en deadlines

Mkb-ondernemingen kunnen de subsidie over het algemeen vaak aanvragen in maart en september. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in specifieke sectoren kunnen doorgaans aanvragen in juni indienen.

Hoe kun je de SLIM subsidie aanvragen?

Het aanvragen van de SLIM-subsidie verloopt via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doen van de aanvraag zelf kost ook voorbereidingstijd. Als werkgever moet je bijvoorbeeld eerst gaan bepalen welke activiteit je wilt gaan doen, wat dit gaat kosten, welke gegevens je voor de subsidieaanvraag moet aanleveren en welke type kosten in aanmerking komen voor subsidie.

Laat Alfa Consultants jou ondersteunen!

Heb je vragen over de SLIM subsidie, ben je benieuwd of jij in aanmerking komt of wil je dat wij jouw subsidieaanvraag uit handen nemen? Bij Alfa hebben we subsidieadviseurs en salaris en personeelsadviseurs die jou kunnen helpen! Neem contact met ons op via subsidieadvies@alfa.nl of 088-2533242 om te ontdekken hoe wij je kunnen helpen bij het benutten van de mogelijkheden die deze subsidieregeling biedt voor jouw plannen.