Ontvang subsidie voor de MIT haalbaarheidsonderzoeken en R&D-samenwerkingsprojecten met Alfa Consultants

Ben je van plan om een innovatief project te starten, maar twijfel je over de technische of commerciële haalbaarheid? De overheid biedt hulp via de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dit subsidieprogramma stimuleert innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf. Als individuele mkb-ondernemer kun je subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek of R&D samenwerkingsprojecten. De aanvraagperiode begint meestal rond het begin van het tweede kwartaal van het jaar, dus wees er op tijd bij. Houd er rekening mee dat de voorwaarden per regio verschillen. Schakel Alfa Consultants in voor professioneel advies als je interesse hebt.

Wat is een MIT-haalbaarheidsproject?

Een MIT-haalbaarheidsproject is specifiek bedoeld voor individuele mkb-ondernemers. Met dit project kun je de technische en economische risico's van je beoogde innovatieproject in kaart brengen. Het kan ook industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling omvatten. Een deel van het project kan gericht zijn op de ontwikkeling van een nieuw product of dienst.

Voorbeelden van haalbaarheidsprojecten:

Financiële aspecten van de subsidieregeling:

Je kunt tot 40 procent (maximaal 20.000 euro) van de subsidiabele kosten ontvangen. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal één jaar.

Aanvraagperiode:

Meestal heropent de MIT-aanvraagperiode jaarlijks rond het begin van het tweede kwartaal. Omdat de regeling op basis van "first come, first serve" werkt en erg populair is, is het van belang om je aanvraag direct op de eerste dag in te dienen voor de beste kans op succes.

MIT-R&D-samenwerking:

Rond dezelfde periode opent ook de subsidieregeling voor MIT-R&D-samenwerking. Dit project richt zich op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, processen of diensten in samenwerking met andere organisaties. De subsidie bedraagt 35 procent van de subsidiabele kosten en kent een minimum- en maximumbedrag per innovatieproject. Deze regeling is competitief, wat betekent dat alleen de beste projecten subsidie ontvangen.

Vraag het Alfa!

Afhankelijk van de regio waar je bedrijf zich bevindt, kunnen de voorwaarden en prioriteiten variëren. Er zijn vijf verschillende regio's met elk hun eigen budgetten en topsectoren. Met deskundig subsidieadvies kunnen we bepalen of je project binnen de geldende innovatieprogramma's en beleidsrichtlijnen van je regio past.

Heb je vragen over deze subsidieregelingen of wil je bespreken hoe we je kunnen begeleiden in het aanvraagproces? Neem dan contact op met onze adviseurs via telefoonnummer 088-2533242 of stuur een e-mail naar subsidieadvies@alfa.nl. We staan klaar om je verder te helpen!