Banner

Accountant voor de bouw

De bouw maakt drukke tijden door. Voor bouwbedrijven is die hausse niet alleen maar een cadeautje na jaren van recessie. Hogere bouwkosten en de krapte aan personeel bedreigen een gezonde ontwikkeling. En hoewel er weer bouwbudget beschikbaar is, moeten bedrijven goed op de financiën letten. Dat maakt de noodzaak van een gespecialiseerde accountant des te groter. Alfa heeft veel expertise in de bouw. Niet alleen op het gebied van cijfers, ook over sociaal ondernemen.

De fors gestegen omzet in de bouwnijverheid verhult de echte problemen in de sector. Is er straks nog wel voldoende gekwalificeerd personeel? En hoe komen we tijdig aan betaalbare materialen? Beide factoren drijven de kosten van bouwondernemers op. Grip houden op de cijfers is niet alleen maar voorbehouden aan je eigen financiële medewerkers. Alfa kent de bouw door en door. Die kennis is de basis voor een optimale begeleiding en een toekomstgericht advies. 

Accountant voor de bouw 

De bouw is typisch zo’n branche die gespecialiseerde expertise vraagt. Deels omdat er veel specifieke regelingen voor de bouw zijn. Maar ook omdat bouwbedrijven meestal een bovengemiddeld risicoprofiel kennen. De bedragen die in een gemiddeld bouwbedrijf omgaan, zijn veel groter dan in een andere onderneming. 

Goed risicobeheer en continue aandacht voor debiteuren zijn essentieel. Zeker in een tijd als deze. Financieringsaanvragen hebben extra onderbouwing nodig. Vertrouwd terrein voor Alfa. 

Alfa Management Paneel voor de bouw 

We bieden je ook de mogelijkheid het financiële reilen en zeilen goed te monitoren: met het Alfa Management Paneel. Daarmee zie je realtime wat er verandert aan inkomsten en uitgaven. Zo kun je eerder maatregelen nemen om je liquiditeit op peil te houden. 

Accountantscontrole bouwbedrijven 

Ook zijn we thuis in de accountantscontrole voor grotere ondernemingen in de bouw. En met een breed pakket aan diensten kunnen we je ook op veel andere terreinen verder helpen. Met een efficiënt pakket voor de administratie van lonen en personeelsgegevens nemen we je veel werk uit handen. En niet alleen fiscale zaken zijn bij onze adviseurs in goede handen, we hebben ook juridische specialisten die weten welke zaken er in de bouw spelen. 

Prestatieladder Sociaal Ondernemen 

Nóg een voordeel van een breed gespecialiseerd kantoor als Alfa: we hebben een gecertificeerde adviseur PSO in dienst. Die Prestatieladder Sociaal Ondernemen is dé objectieve meetlat op sociaal gebied. Opdrachtgevers gaan steeds meer eisen stellen aan bouwbedrijven om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.  

Met de prestatieladder kun je aantonen dat je aan die eisen voldoet. Het vraagt echter veel kennis van zaken om je bedrijf te kwalificeren voor een van de drie treden op de ladder. Daar kan Alfa bij ondersteunen. Ook met aanverwante subsidieregelingen maken we sociaal ondernemen een stuk eenvoudiger voor je bedrijf.