Banner

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is 21 maart 2023 opengesteld

2 maart 2023 | Door:  Mark Oord

Het kabinet komt met de “Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK)” energie-intensieve bedrijven tegemoet. De regeling biedt een compensatie van 50 procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs. Het kabinet wil hiermee de stijging van de energienota door de torenhoge energieprijzen drukken. Ook agrarische bedrijven kunnen gebruik maken van deze regeling.

Voorwaarden TEK-regeling

Om in aanmerking te komen voor TEK moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Aanvullende subsidievoorwaarden

Hoe wordt berekend of jij aan de energie-intensiteitseis voldoet?

De bepaling gaat als volgt:

Is je boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar 2022? Later wordt bekend welke omzetgegevens je kunt gebruiken voor het berekenen van de intensiteitstoets.

Verbruik
Je energieverbruik wordt vastgesteld aan de hand van het standaard jaarverbruik (SJV) en de standaard jaarafname (SJA). De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Het SJV en de SJA zijn een schatting van je energieverbruik in de komende 12 maanden. Deze schatting is onder meer gebaseerd op je verbruik in het verleden, over een langere periode. Deze cijfers ontvangt RVO van uw netbeheerder.

Modelprijs 2022
Je energiekosten worden gebaseerd op de gemiddelde energietarieven voor gas en elektra voor consumenten van het 4e kwartaal van 2022. Dit is de modelprijs voor het jaar 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de modelprijs en maakt deze naar verwachting in januari 2023 bekend.

Omzet
Je omzet wordt gebaseerd aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit je aangiften omzetbelasting. Voor de meeste bedrijven geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn gesteld aan de Belastingdienst. Daarna stuurt de Belastingdienst deze gegevens aan RVO door.

Subsidiebasis

RVO rekent met een maximale prijs. Voor gas is dit 2,00 euro, bestaande uit 3,19 euro (maximale bedrag) - 1,19 euro (minimale bedrag) per m3. Voor elektriciteit is dit 0,60 euro, bestaande uit 0,95 euro (maximale bedrag) - 0,35 euro (minimale bedrag) per kWh. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50 procent van deze maximale bedragen. Dus 50 procent van 2,00 euro = 1,00 euro  en 50 procent van 0,60 euro = 0,30 euro .

Betaal je nu meer dan 3,19 euro per m3 gas? Je ontvangt dan nooit meer dan 2,00 euro per m3. Betaal je minder dan 3,19 euro  per m3 gas? Dan wordt gerekend met het bedrag dat je daadwerkelijk betaalt.

Hetzelfde geldt voor elektriciteit, betaal je meer dan 0,95 euro aan elektriciteit? Je ontvangt nooit meer dan 0,60 euro per KwH. Betaal je minder dan 0,95 euro  per KwH? Dan wordt ook hier gerekend met het bedrag dat je daadwerkelijk betaalt.


Hoeveel subsidie kun je nu ontvangen?

Om je TEK-subsidie te berekenen, maak je gebruik van modelprijzen. Omdat deze prijzen nog niet vaststaan betekent dit dat RVO vooraf niet met zekerheid kan bepalen hoeveel subsidie je ontvangt. Daarom wordt er een voorschot berekend en uitbetaald.


Aanvragen TEK-regeling

De regeling is open van 21 maart 2023 09:00 uur tot en met 2 oktober 2023 17:00 uur. Je kan dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2022.

Vragen

Heb je vragen over de TEK-regeling of wil je deze samen aanvragen? Neem dan contact met mij en/of Joost Hoogendoorn of kijk op Alfa Subsidieadvies. Met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij.

 

Mark Oord

Mark Oord

Bedrijfskundig adviseur

088 2531141 | markoord@alfa.nl


Meer over Mark