Banner

Ketenanalyse en CO2-uitstoot

15 november 2023 | Door:  Daan Rentenaar

Met de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) worden grote bedrijven  gestimuleerd om hun keten beter inzichtelijker te maken. Dit komt doordat ze voor het eerst moeten gaan rapporteren over niet- financiële data. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over duurzaamheid en de verschillende emissies die in de keten vrijkomen. 

Maar hier heb ik als mkb’er toch niks mee te maken? 

Nee, dat is niet helemaal waar. Maak maar eens een overzicht van jouw belangrijkste afnemers of leveranciers binnen jouw keten en kijk welke partijen verplicht zijn om te rapporteren over hun niet- financiële cijfers. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om  grote supermarkten of bouwbedrijven. Deze moeten inzichtelijk hebben hoeveel CO2 er in hun keten wordt uitgestoten, door welke bedrijven dit wordt veroorzaakt en hoe hiermee wordt omgegaan. Om deze data op te halen, zullen ze bij het mkb CO2-data op komen halen. Hierdoor komt het rapporteren over duurzaamheid ook bij jullie, het mkb terecht. 

Hoe te rapporteren over niet-financiële cijfers

Om te zorgen dat je aan de eisen van je  ketenpartner kan voldoen, moet je inzichtelijk hebben hoeveel CO2 je uitstoot en waar dit vandaan komt. Dit kan door middel van een CO2-footprint berekening. Dit is een middel om inzichtelijk te krijgen hoeveel CO2 jezelf als bedrijf uitstoot. Vanuit de belangrijkste energiebronnen (brandstof, gas, elektriciteit) binnen het bedrijf wordt de vertaalslag gemaakt naar CO2-uitstoot. Vanuit daar kan tevens eenvoudiger de relatie gemaakt worden tussen de veroorzaakte uitstoot en de producten of diensten van het bedrijf.

Alfa kan jou daarbij helpen. De CO2-footprint die door Alfa opgesteld wordt, sluit altijd aan bij de CO2-Prestatieladder. Vergroot je maatschappelijke impact en neem contact op met een van onze duurzaamheidsadviseurs. Zij begeleiden je graag bij het ontwikkelen en uitvoeren van een CO2-footprint voor jouw bedrijf. Samen maken we jouw bedrijf klaar voor de toekomst! 

Daan Rentenaar

Daan Rentenaar

Junior adviseur duurzaamheid

088 2531162 | drentenaar@alfa.nl


Meer over Daan